Imagen
1986-[1988?]

Document mecanoscrit i manuscrit. -- Dues composicions sobre Richard Wagner seleccionades per Joan Brossa per a un llibre d'artista creat amb Antoni Tàpies publicat sota el títol "Carrer de Wagner" (Barcelona: Edicions T, 1988). -- A la carpeta que conté el manuscrit, una referència escrita amb llapis, i.e. "'Liceu'", "Poema mecanografiat"; i a sota de la referència, un número "13" escrit amb llapis. -- El títol de l'obra, "Carrer de Wagner", i la data de producció probable de les versions mecanografiades de les composicions s'han obtingut de l'obra publicada (Brossa, Joan; Tàpies, Antoni. Carrer de Wagner. Barcelona: Edicions T, 1988). Al recto del full 6, la data "9-XII-86" escrita amb llapis. -- Conté: 1, Liceu (f. 1r, 2v-3r, 5r), 2estrofes-7versos: Comença, "A l'últim acte són més disculpables / les falles del tenor,"; Acaba, "al precís moment de l'entrada / del 'fortissimo' de l'orquestra.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) -- 2, Present (f. 4r, 6r-7r), 2estrofes-9versos: Comença, "Tot veient al Liceu 'El capvespre dels déus' se m'ocorre / que el meu proper poema objecte pot ser un Anell / del Nibelung."; Acaba, "la Comissió Delegada del Patronat del Liceu / em va fer el present de l'Anell.)"; Dedicatòria, "A Manuel Ingla", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis).

Referències bibliogràfiques:
- Carrer de Wagner. 1, Liceu (f. 1r, 2v-3r, 5r). Publicat a: Brossa, Joan; Tàpies, Antoni. Carrer de Wagner. Barcelona: Edicions T, 1988, p. [57].
- Carrer de Wagner. 2, Present (f. 4r, 6r-7r). Publicat a: Brossa, Joan; Tàpies, Antoni. Carrer de Wagner. Barcelona: Edicions T, 1988, p. [13].
Carrer de Wagner. 1, Liceu (f. 1r, 2v-3r, 5r). Al recto del full 3, una estrofa de quatre versos escrita amb llapis, i.e. "(La llança del Vianant, / que l'espasa de Sigfrid havia de partir / a l'últim acte, es va trencar sola / al primer.)". Al verso del full 2, obtingut de reutilitzar un fragment d'un full de diari en castellà estripat, una versió més preliminar de l'estrofa, escrita amb bolígraf (corr. en llapis). Al recto del full 5, una versió més preliminar de les dues primeres estrofes de la composició, escrites amb llapis. -- Carrer de Wagner. 2, Present (f. 4r, 6r-7r). Al recto del full 7, una versió més preliminar de la composició, mecanografiada (corr. en llapis). Al recto del full 6, una versió més preliminar de la composició, escrita amb llapis, amb la data "9-XII-86" escrita amb llapis.

Ficha técnica

Pertenece a:
Otros > [Dues versions d'una obra titulada "Carrer de Wagner"]
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
1986-[1988?]
Idioma:
Catalán
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.00286.002
Topográfico:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00056_002
Uno llega a algo que no se puede pintar.
Dieter Roth