Imagen
[1962]

Document manuscrit. -- Conté: 1, Acció espectacle en dues parts (f. 172r): Una peça de teatre constituïda per diverses acotacions, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen un espectador i una noia; Data, "1947", escrit amb llapis -- 2, Ferebat: acció espectacle en dues parts (f. 174r): Una peça de teatre en un sol acte, i.e. una acció espectacle mecanografiada (corr. en llapis); hi intervenen quatre personatges, i.e. un lampista, un actor jove, un cambrer i un drapaire -- 3, Fi de saturnal: acció espectacle en tres parts (f. 175r-176r): Una peça de teatre en un sol acte, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen sis personatges, i.e. una noia, un actor, Arlequí, una criada, Colombina i Pierrot -- 4, Nota (f. 177r-178r): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen un espectador i quatre personatges, i.e. dos actors, un grum i una noia -- 5, Tot: acció espectacle en tres parts (f. 179r): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen tres personatges, i.e. un criat i dues criades -- 6, Balada (f. 180r-180v): Una peça de teatre en un sol acte, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervé un personatge, i.e. una noia -- 7, Homenatge a Joan Miró en tres parts: acció espectacle amb la col·laboració de Joan Miró (f. 173v, 181r-183v): Una peça de teatre constituïda per tres acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen Joan Miró i quatre personatges, i.e. una dona, un nen i una parella d'adolescents (un actor i una noia) -- 8, El bosc: acció espectacle en tres parts (f. 184r): Una peça de teatre constituïda per tres acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen cinc personatges, i.e. un nen, una noia, dos manobres i un personatge -- 9, Romança: acció espectacle en dues parts (f. 185r): Una peça de teatre constituïda per dues acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen quatre personatges, i.e. dos mossos i dos xicots -- 10, Satana: acció espectacle en quatre parts (f. 186r-187r): Una peça de teatre constituïda per quatre acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen cinc personatges, i.e. un home, una criada, una adolescent, un actor i un infant -- 11, Ixi: acció espectacle en tres parts (f. 187v-188r): Una peça de teatre constituïda per dues acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen tres personatges, i.e. dos senyors i una bugadera -- 12, La barberia (f. 187v, 189r): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen tres personatges, i.e. un barber, Vell primer i Vell segon; Lloc i data, "París, maig de 1962", escrit amb llapis -- 13, El cop de sabata (f. 190r-190v): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen diversos personatges, i.e. una venedora de rifa i diversos empleats d'un teatre -- 14, El calendari: acció espectacle en dues parts (f. 191r): Una peça de teatre constituïda per dues acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen tres personatges, i.e. un clown, un august i un home -- 15, Interior (f. 192r): Una peça de teatre en un sol acte, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen dos personatges, i.e. dues velles -- 16, Fet (f. 193r-193v): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis) -- 17, Pregunta: acció espectacle en tres parts (f. 194r): Una peça de teatre constituïda per tres acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen tres personatges, i.e. un caixista, una noia i un jardiner -- 18, Fantasca: acció espectacle en dues parts (f. 195r): Una peça de teatre constituïda per dues acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervé un personatge, i.e. un adolescent -- 19, El gibrell (f. 196r): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis) -- 20, Pastoral (f. 197r): Una peça de teatre constituïda per dues acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen dos personatges, i.e. un noi i una noia -- 21, Diàbolo (f. 198r): Una peça de teatre constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen dos personatges, i.e. un actor i una noia -- 22, Nocturn: acció espectacle en tres parts (f. 199r): Una peça de teatre constituïda per tres acotacions numerades amb xifres romanes, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis); hi intervenen cinc personatges, i.e. un actor, un potentat, un capellà i dos falangistes.

Ref. bibliogràfiques: - Accions espectacle. II. 1, Acció espectacle en dues parts (f. 172r). Publicat a: Brossa, Joan. "Acció espectacle en dues parts". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 379. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 2, Ferebat: acció espectacle en dues parts (f. 174r). Publicat a: Brossa, Joan. "Ferebat". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 380. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 3, Fi de saturnal: acció espectacle en tres parts (f. 175r-176r). Publicat a: Brossa, Joan. "Fi de saturnal". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 381-382. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 4, Nota (f. 177r-178r). Publicat a: Brossa, Joan. "Dafnis i Cloe". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 382-383. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 5, Tot: acció espectacle en tres parts (f. 179r). Publicat a: Brossa, Joan. "Vint-i-setena acció espectacle". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 383-384. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 6, Balada (f. 180r-180v). Publicat a: Brossa, Joan. "Balada". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 384. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 7, Homenatge a Joan Miró en tres parts: acció espectacle amb la col·laboració de Joan Miró (f. 173v, 181r-183v). Publicat a: Brossa, Joan. "Homenatge a Joan Miró: acció espectacle amb la col·laboració de Joan Miró". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 385-386. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 8, El bosc: acció espectacle en tres parts (f. 184r). Publicat a: Brossa, Joan. "El bosc". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 386-387. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 9, Romança: acció espectacle en dues parts (f. 185r). Publicat a: Brossa, Joan. "Romança". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 387. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 10, Satana: acció espectacle en quatre parts (f. 186r-187r). Publicat a: Brossa, Joan. "Acció espectacle en quatre parts". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 388. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 11, Ixi: acció espectacle en tres parts (f. 187v-188r). Publicat a: Brossa, Joan. "Ixi". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 389. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 12, La barberia (f. 187v, 189r). Publicat a: Brossa, Joan. "La barberia". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 389-390. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 13, El cop de sabata (f. 190r-190v). Publicat a: Brossa, Joan. "El cop de sabata". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 390. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 14, El calendari: acció espectacle en dues parts (f. 191r). Publicat a: Brossa, Joan. "El calendari". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 390-391. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 15, Interior (f. 192r). Publicat a: Brossa, Joan. "Interior". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 391. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 16, Fet (f. 193r-193v). Publicat a: Brossa, Joan. "Fet". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 392. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 17, Pregunta: acció espectacle en tres parts (f. 194r). Publicat a: Brossa, Joan. "Pregunta". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 392. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 18, Fantasca: acció espectacle en dues parts (f. 195r). Publicat a: Brossa, Joan. "Fantasca". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 393. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 19, El gibrell (f. 196r). Publicat a: Brossa, Joan. "El gibrell". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 393. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 20, Pastoral (f. 197r). Publicat a: Brossa, Joan. "Pastoral". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 394. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 21, Diàbolo (f. 198r). Publicat a: Brossa, Joan. "Diàbolo". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 394. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Accions espectacle. II. 22, Nocturn: acció espectacle en tres parts (f. 199r). Publicat a: Brossa, Joan. "Nocturn". En: Brossa, Joan. Teatre complet. Vol. III, Poesia escènica, 1958-1962. 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978, p. 395. A la p. 356: "Les accions espectacle d'aquest llibre pertanyen a un seguit de peces escrites en diferents períodes entre 1946 i 1962 [...]". – Acció espectacle de la segona part de "Postteatre: accions espectacle", p. 355-413. - Al recto del full 171, el títol "Accions espectacle" escrit amb llapis, la data "(1947-62)" escrita amb llapis, i la xifra romana "II" escrita amb llapis en relació amb la segona part del recull d'accions espectacle. - Numeració irregular. - Al recto del full 173, un esborrany de carta poc intel·ligible de Joan Brossa adreçat a Gisèle Tavet, potser com a directora del Théâtre inter-régional de Lió, escrit amb llapis. Joan Brossa lamenta no haver pogut assistir a una cita que havien acordat tots dos, potser a París. Brossa es refereix a dues obres seves de teatre ja traduïdes al francès, probablement amb vista a una possible representació d'aquestes obres teatrals de Brossa a França, però adverteix Tavet que abans de treballar en la posada en escena dels textos caldrà revisar la qualitat d'ambdues traduccions. - Al recto del full 173, un esborrany de carta poc intel·ligible de Joan Brossa adreçat a Jacques Dupin, escrit amb llapis. Joan Brossa indica a Jacques Dupin que està llegint un text, potser un text proporcionat per Dupin mateix, i li avança que el troba esplèndid. D'altra banda, Brossa indica a Dupin que la setmana proppassada va fer una estada d'uns dies a París, però no va provar de contactar-hi a la Galerie Maeght perquè va saber per una persona, potser per Joaquim Gomis, que Dupin aquells dies estava malalt. A un marge de l'esborrany de carta de Joan Brossa a Jacques Dupin, potser una adreça poc intel·ligible escrita amb llapis. - Al verso del full 187, un esborrany de carta en castellà poc intel·ligible de Joan Brossa adreçat a una persona no identificada, escrit amb llapis. Joan Brossa anuncia que acaba d'arribar a París, i sembla que es refereix a alguna cosa que va rebre poc abans d'emprendre el viatge. D'altra banda, Brossa avança que, després de París, té previst de fer una estada d'uns dies a Lió. - Al verso del full 194, una peça de teatre (o poesia escènica) desestimada constituïda per una acotació, i.e. una acció espectacle escrita amb llapis (corr. en llapis) i ratllada amb llapis, sota el títol "Acció espectacle" escrit amb llapis; hi intervé un personatge, i.e. un manyà, i el públic de la peça de teatre. - Accions espectacle. II. 2, Ferebat: acció espectacle en dues parts (f. 174r). Al recto del full 174, el títol "Acció espectacle" desestimat, mecanografiat i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 4, Nota (f. 177r-178r). Al recto del full 177, els títols desestimats "Acció espectacle", "Pastoral" i "Adum", escrits amb llapis i ratllats amb llapis. - Accions espectacle. II. 5, Tot: acció espectacle en tres parts (f. 179r). Al recto del full 179, el títol "Acció espectacle" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 6, Balada (f. 180r-180v). Al verso del full 180, una versió més preliminar i desestimada d'un fragment de la peça de teatre (o poesia escènica), escrita amb llapis (corr. en llapis) i completament ratllada amb llapis; el fragment de text sembla concebut imitant un programa d'un espectacle teatral que anuncia la representació d'una acció espectacle de Joan Brossa sota la direcció de Carlos Lucena en tres localitzacions de Barcelona, respectivament a la terrassa d'un domicili particular, del senyor Viladevall al carrer de Muntaner, a la terrassa d'un cafè i al vestíbul de l'Estació de França. - Accions espectacle. II. 7, Homenatge a Joan Miró en tres parts: acció espectacle amb la col·laboració de Joan Miró (f. 173v, 181r-183v). Al verso dels fulls 173 i 183, dues versions desestimades de fragments de la peça de teatre (o poesia escènica) escrites amb llapis (corr. en llapis) completament ratllades amb llapis. - Accions espectacle. II. 8, El bosc: acció espectacle en tres parts (f. 184r). Al recto del full 184, el títol "Acció espectacle en tres parts" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 9, Romança: acció espectacle en dues parts (f. 185r). Al recto del full 185, els títols desestimats "Acció espectacle en dues parts", "La trampa" i "Adum", escrits amb llapis i ratllats amb llapis. - Accions espectacle. II. 10, Satana: acció espectacle en quatre parts (f. 186r-187r). Al recto del full 186, el títol "Acció espectacle en quatre parts" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 11, Ixi: acció espectacle en tres parts (f. 187v-188r). Al recto del full 188, els títols desestimats "Acció espectacle en tres parts" i "Gart", escrits amb llapis i ratllats amb llapis. Al verso del full 187, una versió més preliminar de la peça de teatre (o poesia escènica) escrita amb llapis (corr. en llapis). - Accions espectacle. II. 12, La barberia (f. 187v, 189r). Al recto del full 189, els títols desestimats "Acció espectacle", "La barberia fumejant", "Adum" i "Adums", escrits amb llapis i ratllats amb llapis. Al verso del full 187, una versió més preliminar de la peça de teatre (o poesia escènica) escrita amb llapis (corr. en llapis). - Accions espectacle. II. 13, El cop de sabata (f. 190r-190v). Al recto del full 190, els títols desestimats "Acció espectacle en dues parts" i "Acció espectacle", escrits amb llapis i ratllats amb llapis; i dues acotacions inicials de la peça desestimades, numerades consecutivament amb les xifres romanes "I" i "II", escrites amb llapis i ratllades amb llapis. Al verso del full 190, una acció espectacle desestimada, escrita amb llapis i completament ratllada amb llapis, potser concebuda preliminarment com una alternativa a la peça de teatre. - Accions espectacle. II. 14, El calendari: acció espectacle en dues parts (f. 191r). Al recto del full 191, el títol "Acció espectacle en dues parts" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 15, Interior (f. 192r). Al recto del full 192, el subtítol "Acció espectacle" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 16, Fet (f. 193r-193v). Al recto del full 193, el títol "Acció espectacle" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. Al verso del full 193, una versió més preliminar i desestimada de la peça de teatre (o poesia escènica), escrita amb llapis (corr. en llapis) i completament ratllada amb llapis. - Accions espectacle. II. 17, Pregunta: acció espectacle en tres parts (f. 194r). Al recto del full 194, el títol "Acció espectacle en tres parts" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 18, Fantasca: acció espectacle en dues parts (f. 195r). Al recto del full 195, el títol "Acció espectacle en dues parts" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 19, El gibrell (f. 196r). Al recto del full 196, el títol "Acció espectacle" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. - Accions espectacle. II. 20, Pastoral (f. 197r). Al recto del full 197, els títols desestimats "Acció espectacle en dues parts", "La mà tenyida" i "No", escrits amb llapis i ratllats amb llapis. - Accions espectacle. II. 21, Diàbolo (f. 198r). Al recto del full 198, el títol "Acció espectacle" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis.

Ficha técnica

Pertenece a:
Fondo Joan Brossa > Creación de manuscritos > Manuscritos de obras > Poesía escénica
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Subsèrie Poesia escènica. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
[1962]
Dimensiones/Duración:
Dimensions: 27,6 x 21
Idioma:
Catalán
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.03533.003.009
Topográfico:
BROSSA_MANUS_MAN_PE_00081_003_009

Documentos de archivo relacionados

Este documento se compone de...

Otros documentos de archivo relacionados