Imagen
1948-1956
57 v. : il. col. ; 25 x 17,5 cm
Títol obtingut de la coberta -- De 1953 a 1956 cada número té un títol distintiu -- Únicament presenta designació numèrica el núm. 1. Posteriorment apareix només la data a cada fascicle editat. -- Les dimensions de la publicació varien en els dos últims números (21 x 25 cm). -- Revista creada pel grup d'artistes i intel·lectuals "Dau al Set". Com a principal organ de difusió del grup, la revista va portar a terme una important labor de divulgació del surrealisme.
-- Es poden distingir 3 etapes pel que fa als continguts: 1- 1948: s'alternen articles científics i filosòfics amb la literatura màgica de Brossa; 2- Gener de 1949 fins a finals de 1951: predomina la il·lustració, abunden els números monogràfics i encara s'hi pot percebre la influència de Brossa; 3- Finals de 1951 fins el 1955: un cop ja dissolt el grup, Tharrats continua fent la revista en solitari i s'hi introdueixen complements de les activitats del "Club 49". -- Dau al Set tingué com a precedent la revista "Algol", de la qual es va publicar un sol número l'any 1947. -- La designació numèrica està basada en la p. 119 del catàleg "Dau al Set" publicat pel MACBA l'any 2000.

Technical details

Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Available issues:
Publicació en sèrie completa
Language:
Catalan
Spanish
French
Identification number:
A03521

Related Archive documents

This document comprises...