artista
Mireia C. Saladrigues
naixement
Terrassa, Espanya, 1978
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[6734_001_pub / Imatge] 6734_001_pub.TIF
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5866_001_pub / Imatge] TXSSSIT!
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.