Imagen
[entre 1983 i 1995?]

Document manuscrit. -- Sentències breus i màximes escrites amb llapis sobre societat i política, sobre poesia i literatura o sobre la cultura, potser per a concebre versos de composicions, fragments de textos en prosa o declaracions en entrevistes. -- Sobre societat i política: "És essencial": "No pe[++]dre contacte amb els mitjans / de comunicació", "Allunyar-se de l'escena pública"; "Si no surt a la tele sembla que no / existeix"; "Malauradament <[+++] est[++] [++++]> La humanitat no v / tan bé <[++++]> perquè les coses millo[++] / agradin a la majoria. / Busquem, doncs, allò que [+++] / de fer i no allò que sigui costum."; "Se segueixen formes de subordinació / creient que així s'està en la modernitat."; "Es recolzen en els avis per / anar contra els pares."; "Està de moda ignorar-me. Com està / de moda ignorar els pares i [++++] / S[++] fugid[+] de la història."; "Els nostres... / ALBERTÍ"; "La vida acadè[mica?] és represent[ació?] / la veritable vida és la vida"; "En política s'accepta la controvèrsia / En la cultura no: és de partit únic / només poden tenir veu gent amb la qual / estan d'acord."; "Aïllar dels mitjans de comunicació."; una cita probablement de Groucho Marx escrita en castellà i en català, i.e. "Surgiendo de la nada hemos alcanzado / las más altas cimas de la miseria", i "Havent sorgit del no-res hem aconseguit / els cims més alts de la misèria."; "Aquí res no val res. Només / importa la falsa modèstia i / la mediocritat. Tothom es dis-/ fressa amb la mateixa / disfressa."; "Vet aquí el perquè enraono / i com raono i tractaré d'[+++]"; "Hi ha molt[+] xerrame[++] / La gent [+++] vol [+++] / [+++]"; "La pobresa més degradant és la de / la imaginació"; "Erudició negativa que / dissimula la / falta de fons"; "S'interessen per tot i no els / importa res."; "Quan enraono sol, més que enraonar / m'escolto."; "No hi ha res més terrible / que el mediocre [+++]"; "fidels a", "Ser fidels a / nosalt[res] mateixos / mismos"; "es el código más difícil de / la decencia / p[ersona]l"; "L[+] c[+]ses quan busquen el seu / <[+++]> destí, troben el seu <[+++]> buit"; "A la majoria li f[++] / el valor de conèixer-se", "Forçar els mitjans de pe[rcepció?] / habituals", "descobrir noves [+++] / de sensibilitat"; "L'Home confon els preus del / mercat amb els judicis justos"; "Cal acceptar que la vida no té sentit i alhora / és plena de sentit. (postexistencialista)"; "Millor endinsar-se en el sentit / de la vida que en el món de / la política"; "alienació organitzada", "sexe, droga, discoteques"; "Se segueixen formes de subordinació / creient que així s'està en la modernitat"; "El co[n?]tr[ari?] d'un error encara és / un error.", "Ple d'esperança però sense cap il·lusió", "Gent descentrada: la [+++] / i res...", "M'agrada de jugar; però / M'és igual guanyar o perdre / per a què re[++] tots [+++] / és absurda", "Ningú no és part: cadascun / aïllat es completa amb el conjunt". -- Sobre cultura: "código cultural"; "La cultura catalana com a una totalitat", "Hi ha tendències que es mantenen subterrànies", "criteri conservador: / ha de ser una línia oberta que pugui establir una dinàmica / diàlectica entre nosaltres i el món."; "Cultura oficial : / L'Estat sóc jo / com l'Església". -- Sobre poesia i art: "Simplificar para obtener una / mayor intensidad"; "Cuando la lírica se subl[++] acab[++] [++++]"; "Vet aquí [+++] / La millor manera de [+++] [+]'[ofici?] no és [++++] / Veiem com h[+] anat fent el seu camí i no [++++] / El sol del [++++] les seves teles"; "En art la ded[++] laboral / no decideix el talent: no és [++++]"; "L'actor s'interposa entre / el personatge i l'espectador"; "Funció alliberadora de la literatura"; una citació d'Antonio Machado, i.e. "Poesía: es hacer de la prosa / otra cosa"; "El poema modifica el codi / i un informe científic el repeteix i / per tant, hi ha més informació al poema."; "1 Problemes de l'art", "2 Lluita per la vida", "Si s'ajunten és allò / 'tant t[++] tant vals'"; "l'insòlit:", "Poesia: poder màgic que l'a[++] de la vida". -- Al recto del full 161, una nota autògrafa probablement de l'artista Jordi Cerdà, relativa a Joan Brossa, i.e. "Jordi Cerdà per Joan" seguit d'un número de telèfon; i, a sota, dos números de telèfon disposats l'un al dessota de l'altre, escrits amb llapis de la mà de Joan Brossa. -- Al verso del full 161, una provatura escrita amb llapis potser per a concebre uns versos d'una composició; i.e. "té els peus lleugerament torçats / cap endins per a poder córrer de pressa / damunt les herbes i les fulles seques", escrit amb llapis. El full 165 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre de la Galeria Eude (Barcelona) adreçat a Joan Brossa. -- El full 167 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre tramès a Joan Brossa de la publicació "Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya". -- El full 168 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre. -- El full 169 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre adreçat a Joan Brossa, probablement de la delegació de la Filmoteca Nacional d'Espanya a Barcelona.

Technical details

Belongs to:
Joan Brossa Fonds > Creation of manuscripts > Conception of poems
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Sèrie Concepció de poemes. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[entre 1983 i 1995?]
Copyright:
© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Barcelona
Language:
Catalan
Spanish
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.04014.007.012
Call number:
BROSSA_XXX_XXX_XX_000XX_007

Related Archive documents

Other related Archive documents