Imagen
[1998?]
Prova d'impremta. -- Tres retalls superposats a un full, i.e. dos retalls l'un amb un signe d'interrogació d'obertura i l'altre amb un signe d'interrogació de tancament reprografiats en negre, tots dos signes reproduïts de manera incompleta, amb la banda dreta dels signes mancada, disposats de manera que el punt dels signes reproduïts com a semicercles es mostrin disposats l'un al costat de l'altre; i, al dessota de la composició de dos signes d'interrogació, un retall que conté el nom de la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, i.e.
el nom d'entitat "Residència d'Investigadors" en majúscula imprès en dues línies amb tinta verda, salvant el signe de l'apòstrof i algunes lletres del terme "Investigadors" en tinta negra, i.e. les lletres "V", "T", "G" i "O" del terme "Investigadors" impreses amb tinta negra. -- Al recto del full 9, la nota indicativa "Brossa, Residència d'Investigadors" escrita amb llapis amb lletres majúscules. -- Al recto del full 10, un retall amb el nom d'entitat "Residència d'Investigadors" imprès en majúscula amb tinta verda, salvant l'apòstrof i les lletres "V", "T", "G" i "O" del terme "Investigadors" amb tinta negra. Al recto del full 11, un retall superposat a un full novament amb el nom d'entitat "Residència d'Investigadors", juntament amb un nota adhesiva (o post-it) que conté una adreça del carrer de Gènova de Barcelona, escrita amb llapis, i un seguit de xifres escrites amb bolígraf. Al recto del full 12, novament el nom d'entitat "Residència d'Investigadors" imprès, i.e. la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya. Al recto del full 14, una altra prova d'impremta de la composició visual amb dos retalls sense enganxar que contenen cadascun un signe d'interrogació reprografiat amb una franja lateral mancada, i els contorns de totes dues figures perfilats amb líquid correctiu; i un retall al peu de la composició que conté el nom d'entitat "Residència d'Investigadors" i, al dessota del nom d'aquesta institució, la lletra inicial "B." del cognom de Joan Brossa traçada amb tinta (o reprografiada) a manera de signatura.

Technical details

Belongs to:
Other > [Proves d'impremta de tres poemes visuals i d'un cartell]
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[1998?]
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03509.004
Call number:
BROSSA_PREP_PRI_PV_00001_004_GF_001
My work is my body, my body is my work.
Helena Almeida