Sobre les formes. És una proposta per apropar-se al que significa “descolonitzar l’art” a partir d’un repàs històric de les formes de producció i de les formes de percepció de l’art del segle XVI fins al segle XXI. El seminari proposa la investigació de les formes que organitzen la vida, la producció i la percepció. Sobre les formes entén la percepció de les formes de l’art com a camp d’intersecció entre les formes de producció de valor i les formes polítiques que regulen la relació entre societat i estat.

Decreixement, festa i cultura. Indaga la interrelació de la cultura amb els models econòmics. Des del model econòmic neoliberal, en allò que s’ha anomenat capitalisme cognitiu, caracteritzat per la centralitat de les dimensions immaterials en els processos d’acumulació i producció de valor, fins a la seva deriva en les formes postcapitalistes basades en la complexitat de les tecnologies de la informació. Durant el curs s’investigarà en la capacitat subversiva d’altres formats i casos d’estudi d’economia no especulativa, propostes artístiques i populars i respostes des d’altres posicions geopolítiques. La festa, entesa des de la tríada conceptual entre economia, espiritualitat i cultura; les economies circulars, l’ecofeminisme i els activismes del decreixement i del “viure saborós”.

Ecologies polítiques. Aquest mòdul reuneix tres grans línies de treball interdependents, com ho són les relacions entre organismes i ambients, i les maneres com aquestes repercuteixen en la distribució i l’abundància dels seus ecosistemes. Partim de l’ecologia política entesa des de la interrelació entre economia extractivista i crisi climàtica. Les seves conseqüències a l’ecologia social, les onades migratòries producte de l’escassetat i de la guerra, el dret a la ciutat i la condició de ciutadania. I una tercera, en què es redefineixen diversitat de subjectivitats en un ecosistema digital, de control però també de possibilitat. Des de la lliure circulació de coneixement fins a l’obertura a altres enfocaments sobre la salut mental i les pràctiques espirituals.

Tecnologies de l’emancipació. Aquest mòdul estudia el complex llegat teòric de les polítiques del cos, així com la capacitat d’enunciació col·lectiva, en la interrelació amb les pràctiques antiracistes, els estudis negres, els feminismes, la teoria queer, trans i crip.

Metodologies de creació col·lectiva. Aquest mòdul explora la vinculació entre l’activitat artística i les metodologies de recerca i producció, amb diferents activismes. Es presta especial atenció a les formes d’acció col·lectiva, les seves eines per crear plataformes i nous imaginaris, enfocant casos d’estudi que van més enllà de determinades nocions de què es valen tant l’art com la política.