Les bases es poden consultar i descarregar aquí:

Les persones que desitgin participar en aquesta nova edició del PEI hauran de presentar una sol·licitud de participació adjuntant, en un sol PDF, la següent documentació, i enviar-la a pei [at] macba [dot] cat en els terminis indicats:

  • Sol·licitud de participació: descarrega aquí el model de sol·licitud (PDF)  
  • Abstract de la proposta de recerca a desenvolupar en el PEI (artística, teòrica, col·lectiva, pedagògica…), amb una extensió màxima de 300 paraules.
  • Carta de motivació, amb una extensió màxima de 500 paraules.
  • Curriculum vitae.
  • Fotocòpia en color del DNI o passaport vigent.

Opcionalment, es pot presentar la següent documentació:

  • Cartes de recomanació (com a màxim, dues).