Elvira Dyangani Ose parla de "D'altres imaginaris institucionals"

D’altres imaginaris institucionals

Quines són les condicions de possibilitat necessàries per constituir un imaginari institucional? De quins mecanismes ens proveeix la història per a la constitució de les institucions esmentades? Quines formes de col·lectivitat o togetherness afloren d’aquests processos? En un desig clar de redefinir la noció museu, aquest eix reflexiona —a través d’una sèrie de casos d’estudi— sobre formes institucionals, parainstitucionals i de col·lectivitat que han tingut lloc, que es gesten o que s’imaginen dins i fora d’occident. Processos de comunalitat ancestral, manifestacions rituals sociopolítiques i altres fórmules de governabilitat cultural ens serveixen com a eines i punts de partida d’una institució per venir i els seus imaginaris socials consegüents. Aquest eix es relaciona especialment amb els convidats als mòduls de Tecnologies de l'emancipació i Metodologies de creació col·lectiva.

Max Jorge Hinderer Cruz parla de "Programa Cultura Política"

Programa Cultura Política

El PCP és un laboratori de pensament dedicat a replantejar i materialitzar la cultura com a eina indispensable per contribuir als processos i les pràctiques que conformen la vida, l’economia i la política. Va sorgir a La Paz el 2019, sota la direcció de Claudia Pacheco Araoz i Max Jorge Hinderer Cruz. En la seva actualització per al PEI, s’enfocarà en pràctiques i discursos descolonials a través de seminaris, tallers i investigació col·lectiva, especialment relacionats amb els mòduls Sobre les formes i Decreixement, festa i cultura.

Kader Attia parla de "La Colonie nómada"

La Colonie nómada

La Colonie nòmada és una activació per al PEI de La Colonie, un lloc de trobada per compartir habilitats per a la vida i coneixement que es va crear a París el 2016. Amb la intenció de reflexionar sobre com la modernitat ha esborrat i segueix reduint els espais intersticials de llibertat, els quals anomenem oasis, planegem una Colonie nòmada per cuidar i mantenir actives les xarxes de pensament lliure que els uneixen. Un espai obert de trobada i intercanvi, que reunirà, dins i fora de l’espai del museu, docents del programa, agents locals i convidats específics, per conversar a través d’accions i intercanvis teòrics, des de la teoria racional fins a l’experiència irracional.

La Colonie nòmada es desenvolupa en diàleg interior amb el programa general del PEI, interpel·lant la complexa arquitectura dels entorns natural, cultural, psicològic i polític. Al llarg de les converses es tractaran els conceptes següents: restitució, pau i guerra: el Bandung del Nord, ecologia descolonial, i els oxímorons de la raó: salut mental i herències espirituals.