Mira

Achille Mbembe | Seminari "On són els oasis?" (1a jornada)
Max Jorge Hinderer, Emily Jacir i Elvira Dyangani Ose | Seminari "On són els oasis?" " (2a jornada)
Kader Attia, Sarah Nuttall i Françoise Vergès | Seminari "On són els oasis?" (3a jornada)
Elvira Espejo Ayca | Seminari "La criança mútua de les arts"

Escolta