artista
Joel Fisher
naixement
Salem, Espanya, 1947
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[3847_001_rgb_l / Imatge] 3847_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.