Audio

RWM Son[i]a #197 Walter Mignolo

Walter Mignolo

07 oct. 2014
Categoria
Ràdio Web MACBA

El semiòleg argentí Walter Mignolo parla sobre la relació que ha imposat Occident entre la construcció de la història i la perspectiva del poder. En la seva conversa, explora també les maneres amb què l'art i els museus han contribuït a la construcció de la matriu colonial, i les estratègies que es plantegen en el pensament contemporani per revertir aquesta visió occidentalitzada del museu com a centre de coneixement.

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.