Audio

RWM Son[i]a: Entrevista amb Suely Rolnik sobre la dimensió ètica, estètica, política i clínica de l'experiència artística.

Categoria
Ràdio Web MACBA