Audio

RWM Son[i]a #203 Rasha Salti

Rasha Salti

06 feb. 2015
Categoria
Ràdio Web MACBA

Entrevista amb Rasha Salti sobre la metodologia de rescat d'imatges que utilitza en les seves recerques, i sobre algunes de les seves repercussions. La seva anàlisi postcolonial sobre la producció artística durant la modernitat propicia noves narratives sobre els antics conceptes d’Orient i Occident, a més d’una reinterpretació de certes dates, claus per a la creació a banda i banda de la dialèctica de l’alteritat i per a l'aparició de discursos d’esquerres subjacents. Aquests discursos mostren una altra història, oculta, que pot traçar-se a través de la producció d'imatges fins a les recents primaveres àrabs.

Ràdio web MACBAConsulta més informació sobre l'àudio. Aquest programa és una producció de Ràdio web MACBA.

Continguts relacionats

Àudios

Exposicions