Audio

RWM Son[i]a: Manuel Borja-Villel, Bartomeu Mari i Iris Peruga (conservadora i especialista de l'obra de Gego) parlen sobre l'exposició "Gego, Desafiant estructures"

Categoria
Ràdio Web MACBA