Audio

RWM Son[i]a: Jordana Mendelson parla sobre la condició del document i la utopia fotogràfica moderna

Categoria
Ràdio Web MACBA