Audio

RWM Son[i]a: Entrevista amb Seth Siegelaub sobre el marc sociocultural dels anys seixanta i la seva relació amb la producció artística contemporània.

Categoria
Ràdio Web MACBA