a03816--imatge-a03816jpg
a03816--imatge-a03816jpg
Erik Cinthio, Asger Jorn : Skånes stenskulptur under 1100-talet
[1995?]
Butlleta informativa sobre el llibre: Skånes stenskulptur under 1100-talet / text, Erik Cinthio ; foto, Gerard Franceschi ; komposition, Asger Jorn. -- Copenhagen: Borgens forlag, [1995].-- 349 p. : ill. ; 27 cm.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
altres títols
Skånes stenskulptur under 1100-talet
dimensions/durada
29.7 x 21 cm
tipus de material
Document
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
idioma
Suec
número de registre
A03816
Suècia
Situacionisme
1991 - 2000
Jorn, Asger
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a arxiu@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
arxiu@macba.cat