artista
Thomas Bayrle
naixement
Berlín, Alemanya, 1937
última actualització
16-04-2024
Nascut a Berlín al 1937, Thomas Bayrle viu i treballa a Frankfurt. Es va formar com a teixidor a la Werkkunstschule d’Offenbach (1958-1961) i ben aviat es va iniciar amb obres de poesia concreta. Li interessen especialment les tècniques d’impressió, en el teixit i la tipografia, i treballa amb dibuixos, collages, pel·lícules i gràfics per ordinador. Artista referent del pop alemany, Bayrle ha utilitzat aquesta estètica per desenvolupar un llenguatge propi que li serveix per criticar les formes de vida del capitalisme tardà i la irracionalitat de la cultura de masses. Des dels inicis dels anys setanta, Bayrle produeix collages fotogràfics fets a partir de models de repetició i variació: es val d’elements diminuts (que acostumen a ser objectes de consum) i els reprodueix a centenars per formar grans estructures. El diàleg entre el micro i el macro li permet evocar les relacions entre construcció social i individu, i la inevitable alienació d’aquest últim en el món modern. Des de començaments dels seixanta, ha exposat en els més prestigiosos centres internacionals. Té obra en col·leccions del Museum für Moderne Kunst de Frankfurt, el Museum Ludwig de Colònia, el Kunstmuseum de Stuttgart, el MOCA de Los Angeles, el Frac Limousin de Limoges i el MACBA de Barcelona.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[4090_001_pub / Imatge] Siedlung
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4092_001_pub / Imatge] Stadt
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4091_001_pub / Imatge] Stadt
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4280_001_rgb / Imatge] NDR
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4279_001_rgb / Imatge] Call me Jim
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.