participant
Suely Rolnik
última actualització
18-03-2024
Psicoanalista, escriptora i professora titular de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (des de 1979). Es dedica a la investigació del règim d’inconscient dominant al sistema colonial-racial-patriarcal-capitalista des d’una perspectiva teòrica transdisciplinar, indissociable d’una pragmàtica clínica-estètica-política de resistència a l’abús de la vida, que és la medul·la d’aquest règim. Els seus llibres publicats en espanyol: Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente (2019), Antropofagia Zombi (2022), Cartografía sentimental (Tinta Limón, a impremta) i, en coautoria amb Félix Guattari, Micropolítica. Cartografías del deseo (2006).
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.