artista
August Puig
naixement
Barcelona, Espanya, 1929
defunció
Girona, Espanya, 1999
última actualització
22-07-2024
obres
11 resultats
veure-les totes
La caiguda d'Icar
1989
August Puig
Sense títol
1983
August Puig
Tus azules
1974
August Puig
Magma
1957
August Puig
Pintura
1951
August Puig
Composició
1950
August Puig
París
1950
August Puig
Composició
1950
August Puig
Animals
1949
August Puig
Composició
1949
August Puig
Simfonia del temps i de l'espai
1947
August Puig
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.