artista
Vito Acconci
naixement
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1940
defunció
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 2017
última actualització
16-04-2024
Vito Acconci (Nova York, 1941-2017) va iniciar la seva trajectòria artística com a poeta a mitja dècada dels seixanta. En les seves primeres creacions tractava la pàgina en blanc com un espai on es podia actuar, utilitzant les paraules com a elements per al moviment i la pàgina com un contenidor. Els seus treballs eren actes poètics en què emprava diferents elements i materials, com les cassets, les parets o les cadires d’una habitació. Més tard, les seves accions poètiques es van desplaçar del paper a l’espai de la galeria, van evolucionar cap a performances en les quals Acconci reflexionava sobre el seu propi ésser físic i psicològic. Tant en les performances com en les seves instal·lacions de principis dels anys setanta, la figura de l’artista sempre es trobava present físicament o bé a través de filmacions o d’enregistraments de la seva veu, el so de la qual oferia al visitant una experiència sensorial intensa. Acconci proposava una nova definició de l’objecte material i un espai d’experiències comunes entre l’espectador i l’artista, en esborrar les fronteres tradicionals entre un artista i el seu públic, un objecte i un esdeveniment temporal, una obra d’art i la seva existència en un context espacial i/o social. A poc a poc, després d’un període en què va realitzar nombroses instal·lacions en espais interiors (habitualment galeries o museus), el seu interès per l’espai es va orientar cap a l’espai públic. Així, l’any 1988 va crear l’Acconci Studio, cèl·lula de treball que agrupava arquitectes i artistes les investigacions dels quals es desenvolupen a escala arquitectural i proposen intervencions de tipus mediambiental i arquitectònic. El poder de les propostes de l’Acconci Studio –en les quals l’artista manté el seu compromís amb el llenguatge, el cos i la seva relació amb l’espai– consisteix a repensar dràsticament les definicions d’espai públic, i qüestionar la nostra forma de percebre’l i d’utilitzar-lo.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2212_001_pub / Imatge] Open Book
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1527_001_hist / Imatge] Air Time
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2208_001_pub / Imatge] Theme Song
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2206_001_hist / Imatge] Face-Off
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2207_001_hist / Imatge] Full Circle
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2210_001_pub / Imatge] My Word
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2202_002_pub / Imatge] Conversions
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2203_001_pub / Imatge] Pryings
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2871_001_pub / Imatge] Trappings
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2197_001_hist / Imatge] Rubbings
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2196_001_pub / Imatge] Openings
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2195_001_pub / Imatge] Corrections
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.