participant
Valentín Roma
última actualització
22-07-2024
documents
138 resultats
Pis Zero. Una nova tipologia d'habitatge a debat -- BARQ Festival. International Architecture Film Festival Barcelona [Enregistrament audiovisual activitat]
document
8-5-2021
Las 3_eras. Ensayo fílmico [Enregistrament audiovisual activitat]
document
20-4-2017
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Dossier de premsa]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Invitació]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Full de mà]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverso / anverso (1972-2015) [Invitació]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Enregistrament audiovisual exposició]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverse / obverse (1972-2015) [Invitació]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverse / obverse (1972-2015) [Full de mà]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverse / obverse (1972-2015) [Invitació]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverso / anverso (1972-2015) [Invitació]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Visita comentada a l'exposició 'Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015)' [Enregistrament sonor visita guiada]
document
4-6-2015
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Reportatge fotogràfic exposició]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Reverso / anverso (1972-2015) [Full de mà]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Cartell]
document
4-6-2015 - 31-1-2016
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Reportatge fotogràfic inauguració exposició]
document
3-6-2015
Sergi Aguilar. Revers / anvers (1972-2015) [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
20-5-2015
La bèstia i el sobirà [Dossier de premsa]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bèstia i el sobirà [Recull de premsa]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bestia y el soberano [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
The Beast and the Sovereign [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bestia y el soberano [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bèstia i el sobirà [Reportatge fotogràfic exposició]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
The beast and the sovereign [Enregistrament audiovisual exposició]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bestia y el soberano [Full de mà]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
The Beast and the Sovereign [Full de mà]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bestia e il sovrano [Full de mà]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bèstia i el sobirà [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
Die Bestie und der Souverän [Full de mà]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bèstia i el sobirà [Full de mà]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
The beast and the sovereign [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
La bèstia i el sobirà [Invitació]
document
19-3-2015 - 30-8-2015
Maurice Blanchot llegit/usat per Valentín Roma -- Biblioteca oberta. Curs d’introducció al pensament contemporani. Primera part [Enregistrament sonor activitat]
document
23-2-2015
Maurice Blanchot llegit/usat per Valentín Roma -- Biblioteca oberta. Curs d’introducció al pensament contemporani. Primera part [Enregistrament audiovisual activitat]
document
23-2-2015
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Lenguajes y prácticas de emancipación II -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
19-2-2015
Aquí comença la nostra història: Ignasi Aballí i David G. Torres [Enregistrament audiovisual activitat]
document
18-2-2015
De què parla ...Lamborghini? [Enregistrament audiovisual activitat]
document
11-2-2015
De què parla ...Lamborghini? [Enregistrament sonor activitat]
document
11-2-2015
Walter Benjamin llegit/usat per César Rendueles -- Biblioteca oberta. Curs d’introducció al pensament contemporani. Primera part [Enregistrament audiovisual activitat]
document
9-2-2015
Karl Marx llegit/usat per Salvador López Arnal -- Biblioteca oberta. Curs d’introducció al pensament contemporani. Primera part [Enregistrament audiovisual activitat]
document
2-2-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Théâtre prolétarien de chambre [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Proletarian Chamber Theatre [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Enregistrament audiovisual exposició]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Recull de premsa]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Flyer]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Dossier de premsa]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Proletarian Chamber Theatre [Invitació]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Invitació]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Proletarian Chamber Theatre [Flyer]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara [Invitació]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Reportatge fotogràfic exposició]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario da camera [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Punt de llibre]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatro proletario de cámara [Flyer]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Proletarisches Zimmertheater [Full de mà]
document
30-1-2015 - 1-6-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Reportatge fotogràfic inauguració exposició]
document
29-1-2015
Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
28-1-2015
Car je est un autre. Pep Dardanyà. El gran vidrio [Invitació]
document
15-1-2015 - 24-5-2015
Car je est un autre. Pep Dardanyà. El gran vidre [Enregistrament audiovisual exposició]
document
15-1-2015 - 24-5-2015
Car je est un autre. Pep Dardanyà. El gran vidre [Invitació]
document
15-1-2015 - 24-5-2015
Car je est un autre. Pep Dardanyà. El gran vidre [Full de mà]
document
15-1-2015 - 24-5-2015
Car je est un autre. Pep Dardanyà. El gran vidrio [Full de mà]
document
15-1-2015 - 24-5-2015
Presentació del projecte 'Car je est un autre' [Enregistrament sonor activitat]
document
15-1-2015
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Lenguajes y prácticas de emancipación -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
5-11-2014
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Lenguajes y prácticas de emancipación -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
3-11-2014
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Lenguajes y prácticas de emancipación -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
13-10-2014
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Modernidad, colonialidad y el despertar de la crítica -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
13-6-2014
Pràctiques audiovisuals experimentals a l'Estat espanyol -- L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Enregistrament audiovisual activitat]
document
12-6-2014
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Modernidad, colonialidad y el despertar de la crítica -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
12-6-2014
Els peus que falten. Javier Codesal. El gran vidre [Màstil]
document
11-6-2014 - 30-1-2015
Los pies que faltan. Javier Codesal. El gran vidre [Reportatge fotogràfic exposició]
document
11-6-2014 - 31-1-2015
Los pies que faltan. Javier Codesal. El gran vidre [Enregistrament audiovisual exposició]
document
11-6-2014
Els peus que falten. Javier Codesal. El gran vidre [Postal]
document
11-6-2014 - 30-1-2015
Los pies que faltan. Javier Codesal. El gran vidre [Enregistrament sonor visita guiada]
document
11-6-2014
Los pies que faltan. Javier Codesal. El gran vidre [Flyer]
document
11-6-2014 - 31-1-2015
Presentació de l'exposició i la publicació "Eugeni Bonet. Escritos de vida y oído" -- L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Enregistrament audiovisual activitat]
document
19-5-2014
L’OEil écoute. Eugeni Bonet : écrans, projections, écrits [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Invitació]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
The Immaterial Legacy. An Essay on the Collection [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L’Héritage immatériel. La Collection au banc d’essai [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
La herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección [Enregistrament audiovisual exposició]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Llistat final obres amb prestador]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Text sales]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Reportatge fotogràfic exposició]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
El ojo escucha. Eugeni Bonet: Pantallas, proyecciones, escritos [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Invitació]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L’occhio ascolta. Eugeni Bonet: schermi, proiezioni, scritti [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
The Immaterial Legacy. An Essay on the Collection [Text sales]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Distribució espais]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
The Listening Eye. Eugeni Bonet: Screens, Projections, Writings [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
La herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Dossier de premsa]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Bibliografia i investigació]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Reportatge fotogràfic exposició]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
The Immaterial Legacy. An Essay on the Collection [Invitació]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Accessibilitat]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Accessibilitat]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
La herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección [Text sales]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
La herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección [Invitació]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
La herencia inmaterial. Ensayando desde la Colección [Llistat final obres amb prestador]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
El ojo escucha. Eugeni Bonet: Pantallas, proyecciones, escritos [Invitació]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
The Listening Eye. Eugeni Bonet: Screens, Projections, Writings [Invitació]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L’eredità immateriale. La collezione al banco di prova [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
Das Auge hört mit. Eugeni Bonet: Bildschirme, Projektionen, Schriftstücke [Full de mà]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
The Immaterial Legacy. An Essay on the Collection [Llistat final obres amb prestador]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
Das immaterielle Erbe. Betrachtungen anhand der Sammlung [Full de mà]
document
16-5-2014 - 25-5-2015
L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Enregistrament audiovisual exposició]
document
16-5-2014 - 31-8-2014
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Reportatge fotogràfic inauguració exposició]
document
15-5-2014
L'herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
14-5-2014
L’ull escolta. Eugeni Bonet: Pantalles, projeccions, escrits [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
14-5-2014
Alfabetos curatoriales. Arte, visualidad y representación -- Modernidad, colonialidad y el despertar de la crítica -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2014-2015 [Enregistrament sonor PEI]
document
9-5-2014
Seminaris interns sobre les línies d'investigació: Màquina d'escriure [Enregistrament audiovisual activitat]
document
25-4-2014
Nous objectius i línies d'investigació MACBA per al període 2014-2016 [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
12-2-2014
Presentació Fundació MACBA temporada 2014 [Enregistrament audiovisual roda de premsa]
document
12-2-2014
Eugeni Bonet: escritos de vista y oido [Publicació]
document
2014
El espíritu del siglo XX / [imágenes], Antonio Gagliano ; texto de Valentín Roma ; [editores, Aimar Arriola & Antonio Gagliano ; diseño gráfico, Ariadna Serrahima]
document
2014
El sexo que habla. Osvaldo Lamborghini -- Osvaldo Lamborghini. Teatre proletari de cambra [Publicació]
document
2014
El espíritu del siglo XX / [imágenes], Antonio Gagliano ; texto de Valentín Roma ; [editores, Aimar Arriola & Antonio Gagliano ; diseño gráfico, Ariadna Serrahima]
document
2014
El espíritu del siglo XX / [imágenes], Antonio Gagliano ; texto de Valentín Roma ; [editores, Aimar Arriola & Antonio Gagliano ; diseño gráfico, Ariadna Serrahima]
document
2014
Eugeni Bonet: escritos de vista y oido [Punt de llibre]
document
2014
Presentació Programa MACBA 2014-2016 [Enregistrament audiovisual activitat]
document
11-12-2013
Riallades amb Franco: Tàpies i la renacionalització
document
19-10-2013
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
22-2-2012
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
20-2-2012
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
13-2-2012
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
30-1-2012
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
23-1-2012
Breus relats de l'art contemporani [Enregistrament audiovisual activitat]
document
16-1-2012
V Simposi Internacional Crítica d’Art en un Món Global. Resistències. El glocal i el singuniversal a través de les biennals [Enregistrament audiovisual activitat]
document
21-11-2009
Presentació projecte "La comunitat inconfessable" del pavelló català a la Biennal de Venècia 2009 [Enregistrament audiovisual activitat]
document
30-4-2009
Actualitat del debat conceptual -- Pensar el conceptualisme global [Enregistrament audiovisual activitat]
document
11-5-2007
Conversa entre Arnau Puig i Valentín Roma -- Dau al Set [Enregistrament audiovisual activitat]
document
21-10-1999
Conversa entre Arnau Puig i Valentín Roma -- Dau al Set [Enregistrament audiovisual activitat]
document
21-10-1999
Grup de Treball [Enregistrament audiovisual exposició]
document
1-2-1999 - 1-3-1999