artista
Francisco Escalada
naixement
Espanya, Espanya, 1931
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[3218_021_hist / Imatge] 3218_021_hist.tif
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.