067107--imatge-ajbr00697--els-entraisurts-del-poeta-document-joan-brossa-1985
067107--imatge-ajbr00697--els-entraisurts-del-poeta-document-joan-brossa-1985
Joan Brossa
Els entra-i-surts del poeta
[1985?]
Prova d'impremta amb anotacions manuscrites. -- Recull de poemes en vers lliure, poemes visuals, prosa i sonets publicat sota el títol "Els entra-i-surts del poeta" (Barcelona: Alta Fulla, 1986), quart llibre de la col·lecció "Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975)". -- Al sobre que conté les galerades, el títol "Els entra-i-surts del poeta" escrit amb bolígraf. -- Al recto del cinquè full, la data "desembre de 1985"; les correccions autògrafes de la prova potser són de l'any 1986, i.e. el primer full correspon a una invitació de Fundació Caixa de Pensions per a assistir a l'acte d'inauguració de l'exposició "Robert Capa" anunciada pel març de 1986. -- Del recto del primer full al verso del quart full, diversos sumaris de correccions de les galerades, i.e. versions escrites amb llapis de fragments de composicions, etc. -- Conté: 1, Sense títol (f. 1r), 7versos: Comença, "Va del primer replà de la roca fins / al canal superior;"; Acaba, "abans d'assolir el cim.", vers lliure -- 2, Sense títol (f. 1r), 5versos: Comença, "Per tal que l'obra fos finalment acomplerta van / encarregar"; Acaba, "la realització / del projecte dins un estil folklòric.", vers lliure (anotacions en llapis del corrector) -- 3, A de més (f. 1r), 1vers: "Duraant el dia.", vers lliure -- 4, Para-xoc (f. 1r), 1vers: "Topada", vers lliure -- 5, Barretina (f. 1r): dues frases coordinades distribuïdes en tres línies (o versos), i.e. "Orden Ministerio Comercio / 21-4-69 / y Orden Ministerio Ind. 7-9-69"; a sota, el detall de la composició d'un teixit encapçalat per la frase "Etiquetado Composición", i.e. "80% Lana / (reprocesada)", "20% Fibrana"; i a sota, la referència "A-17-00140" i, més a la dreta de la referència, "Fdo. España"; corr. en llapis -- 6, Sense títol (f. 1r), 6versos: Comença, "Assegureu-vos de la ventilació de les / habitacions"; Acaba, "i una altra part damunt de la paret.", vers lliure --- 7, Serp (f. 1r): diversos signes i números disposats l'un al costat de l'altre; i.e. un signe d'interrogació de tancament seguit de tres zeros, l'un al costat de l'altre, un punt, novament una sèrie de tres zeros i un punt, i una altra sèrie de tres zeros || Codificació: signINTT núm0_3 signPUNT núm0_3 signPUNT núm0_3 -- 8, Claude Monet (f. 1r-2r), 7versos: Comença, "Si alguna persona que hi té part"; Acaba, "camp dels colors.", vers lliure -- 9, Sense títol (f. 2r), 2versos: Comença, "L'emoció s'ha quedat en el poeta,"; Acaba, "no en el poema.", vers lliure -- 10, Sense títol (f. 2r), 3versos: Comença, "I la publicitat perd eficàcia"; Acaba, "en feu una interpretació personal.", vers lliure -- 11, Sense títol (f. 2r): el terme "Cara" amb la lletra inicial en majúscula; al dessota del terme "Cara" i més sagnat a la dreta, el terme "mirall" amb la lletra inicial en minúscula; i al dessota del terme "mirall" i més sagnat a la dreta, la frase "a cara" escrita en minúscules -- 12, Sense títol (f. 2r), 5versos: Comença, "Ella es va asseure a taula i feia mitja;"; Acaba, "d'altra manera que per signes.", vers lliure (corr. en llapis) -- 13, Sense títol (f. 2r), 4versos: Comença, " Decanta't per qualsevol sistema"; Acaba, "formal, etcètera.", vers lliure (corr. en llapis) -- 14, Paraigua (f. 2r), 1vers: el títol "PARAIGUA" escrit amb lletres majúscules i, al dessota del títol, el terme "Paraigua." escrit amb la lletra inicial en majúscula; vers lliure -- 15, El poble segueix un camí que el porta a una estrella (f. 2r), 1vers: el terme "Títol." escrit amb la lletra inicial en majúscula al dessota del títol de la composició, i la dedicatòria "En memòria de l'escultor Alberto", i.e. Alberto Sánchez; vers lliure -- 16, Sense títol (f. 2r), 3versos: Comença, "La cafetera és ben plena."; Acaba, "i l'ofereixo als convidats.", vers lliure -- 17, Sense títol (f. 2r), 4versos: Comença, "La perspectiva, la del sostre i les / parets"; Acaba, "on el públic / veu l'interior.", vers lliure -- 18, Làmina (f. 2r-3r), 5versos: Comença, "Devien sorgir altres menes d'arbres. Els / vegetals"; Acaba, "comparada / amb la del mamut.", vers lliure -- 19, Sense títol (f. 3r), 4versos: Comença, "El relat dels fets era exposat"; Acaba, "expressions / confuses.", vers lliure -- 20, Sense títol (f. 3r), 5versos: Comença, "L'olor de la pluja, la vista del / mar,"; Acaba, "idees que algú ja deu haver tingut.", vers lliure -- 21, Joans (f. 3r), 3versos: Comença, "En Joan davant un sistema"; Acaba, "l'un / a l'altre indefinidament.", vers lliure -- 22, Sense títol (f. 3r), 6versos: Comença, "El jugador que estava d'esquena manuclava / menys cartes"; Acaba, "A quina mena de joc devien jugar?", vers lliure -- 23, Nocturn urbà (f. 3r), 11versos: Comença, "A les propietats arrendades per pisos, l'arrendador"; Acaba, "a favor del llogater més antic.", vers lliure (corr. en llapis) -- 24, Poema d'un sol mot (f. 3r), 1vers: "Caracoclocquensacluc!", vers lliure -- 25, Sense títol (f. 3r), 3versos: Comença, "Passa rabent un cotxe: el conductor toca / el clàxon"; Acaba, "branda un mocador fora de la finestra.", vers lliure -- 26, Departament (f. 3r-4r), 6versos: Comença, "Les factures del proveïdor de la màquina de fer / fotocòpies"; Acaba, "la despesa / que afecta el vostre departament.", vers lliure (corr. en llapis) -- 27, Gos (f. 4r): un formulari amb diversos apartats per complimentar, i.e. "Nom de l'animal", "Sexe", "Edat", "Raça", "Pes", "Capa", etc.; corr. en llapis -- 28, Pàgina blanca (f. 4r): el títol "PÀGINA BLANCA" escrit amb majúscules -- 29, Sense títol (f. 4r), 2versos: Comença, "Van reemplaçar les decoracions"; Acaba, "de paper per arquitectura fixa.", vers lliure -- 30, Sense títol (f. 4r), 5versos: Comença, "Se realizarán los exámenes, cuyas fechas"; Acaba, "a nuestros días.", vers lliure (corr. en llapis) -- 31, Sense títol (f. 4r), 4versos: Comença, "Disposa a l'espai els elements diversos<;>"; Acaba, "sense / tenir en compte les regles de la perspectiva.", vers lliure (corr. en llapis) -- 32, Sense títol (f. 4r), 5versos: Comença, "Un per un és un; un per dos és dos<;>"; Acaba, "un per / nou és nou; un per deu és deu.", vers lliure (corr. en llapis) -- 33, Sense títol (f. 4r), 4versos: Comença, "Senyores i senyors: us demano"; Acaba, "trapezista.", vers lliure -- 34, Sense títol (f. 4r), 4versos: Comença, "Un grup de set persones, tres pertanyents al / cementiri,"; Acaba, "funerària / particular.", vers lliure -- 35, Sense títol (f. 5r), 3versos: Comença, "Estic en un moment que el seny"; Acaba, "construccions / que la imaginació li assenyala.", vers lliure -- 36, Sense títol (f. 5r), 2estrofes-15versos: les xifres romanes que van de la xifra "I" a la xifra "XII", l'una al dessota de l'altra; i al dessota d'aquesta seqüència, una segona estrofa, i.e. "Recordo que del coll li penjava una / cinta que subjectava un rellotge petit / al qual donava corda amb una clau." || Codificació: núm1-12 -- 37, Virolai (f. 5r): una qüestió transcrita com si es tractés d'una pregunta tancada d'una enquesta amb la transcripció dels resultats obtinguts, i.e. "T'has enamorat alguna vegada?", i la resposta afirmativa amb un "71% sí" i la resposta negativa amb un "29% no"; de la resposta afirmativa "71% sí" parteixen dues línies diagonals traçades amb llapis per a establir la distribució per sexes de la resposta, i.e. "65% dels nois" i "76% de les noies" -- 38, Sense títol (f. 5r), 2estrofes-7versos: Comença, "Un castell"; Acaba, "ha estat acceptat pel Ministeri.", vers lliure -- 39, Telefonada (f. 5r), 2estrofes-7versos: Comença, "Hola!... Sí, sí: bona llengua... No cal el farcell..."; Acaba, "Preu de la trucada: 3 pessetes.", vers lliure (corr. en llapis) -- 40, Sense títol (f. 5r), 4versos: Comença, "Per a construir el traçat ferroviari"; Acaba, "els ponts i els murs que voregen el riu.", vers lliure -- 41, Sense títol (f. 6r), 4versos: Comença, "Em plauria d'imaginar una forma"; Acaba, "la més petita / alteració.", vers lliure -- 42, Sorra (f. 6r), 1vers: "Per a traduir en cal·ligrafia àrab.", vers lliure -- 43, Sense títol (f. 6r), 2versos: Comença, "Damunt la paret, blanca fa poc temps,"; Acaba, "ha aparegut una taca d'humitat.", vers lliure -- 44, Sense títol (f. 6r): conjunt de dues composicions; la primera composició, d'1 vers, fa "Només l'eco respon."; la segona composició, també d'1 vers, repeteix el mateix vers de la primera composició, i.e. "Només l'eco respon."; vers lliure -- 45, Sense títol (f. 6r), 6versos: Comença, "Vet aquí un arbre que, en lloc de fruits,"; Acaba, "ventalls, cintes, xerric-xerracs, etcètera.", vers lliure (corr. en llapis) -- 46, Sense títol (f. 6r), 3versos: Comença, "La dona riu en mirar l'home<.>;"; Acaba, "i el vell, en mirar-los tots tres.", vers lliure (corr. en llapis) -- 47, Urna (f. 6r), 3estrofes-6versos: Comença, "Ventall amb barnilles de vori i país"; Acaba, "que ajunten les barnilles.", vers lliure -- 48, Fat (f. 6r), 2versos: Lema, "Lema: sorpresa."; Comença, "El poema s'acaba i no teniu altra"; Acaba, "sorpresa que la de no haver-la vista.", vers lliure -- 49, Sense títol (f. 6r), 5versos: Comença, "La guia centradora és un / dispositiu"; Acaba, "les cames de l'instrument.", vers lliure -- 50, Sense títol (f. 7r), 2versos: Comença, "El diable surt d'una"; Acaba, "caixa de sorpreses.", vers lliure -- 51, Sense títol (f. 7r), 2versos: Comença, "Estireu el dit del mig de la mà dreta"; Acaba, "tot arronsant l'índex i l'anular.", vers lliure -- 52, Sense títol (f. 7r), 2versos: Comença, "¿I què voleu que us digui de les amanides"; Acaba, "si us mengeu les verdures crues?", vers lliure -- 53, Sense títol (f. 7r), 4versos: Comença, "És possible que mudin de propietari però"; Acaba, "i venen i compren mútuament.", vers lliure (corr. en llapis) -- 54, Sense títol (f. 7r), 3versos: Comença, "Es tracta d'un ritme de dansa ajudat"; Acaba, "les diverses maneres de tocar el timbal.", vers lliure -- 55, Sense títol (f. 7r), 2versos: Comença, "Tombo el cap i faig"; Acaba, "un esternut.", vers lliure -- 56, Sense títol (f. 7r), 4versos: Comença, "Poc és que sigui un bar amb biblioteca,"; Acaba, "Tira!", vers lliure -- 57, Sense títol (f. 7r), 2estrofes-5versos: Comença, "Quan hauràs deixat de fumar descobriràs"; Acaba, "a llegir el poema.", vers lliure -- 58, Sense títol (f. 7r), 3versos: Comença, "Em portava un present que sempre"; Acaba, "tan inesperat que no sé pas d'on el treia.", vers lliure -- 59, Foc fera (f. 7r), 6versos: el terme "Llengua" repetit sis cops, l'una repetició del terme al dessota de l'altra, amb la lletra inicial del terme en majúscula -- 60, Sense títol (f. 7r), 2estrofes-4versos: Comença, "Planten unes bitlles a terra per / fer-les caure."; Acaba, "respira profundament.", vers lliure -- 61, Sense títol (f. 8r), 4versos: Comença, "La coberta és la part exterior del sostre."; Acaba, "les esglésies i els bancs.", vers lliure -- 62, Maniquí (f. 8r), 2estrofes-7versos: Comença, "Mena sastre, de cartó-pedra folrat"; Acaba, "fins al final.", vers lliure -- 63, Placa de timbres (f. 8r): el nom de diverses estrelles i constel·lacions d'estrelles, escrits l'un al dessota de l'altre, i un punt a la dreta de cadascun dels noms, de manera que es mostrin sis punts dibuixats l'un al dessota de l'altre; els noms de les estrelles o de les constel·lacions d'estrelles són " Estel polar", "Sírius", "Cassiopea", "Algol", "Sagitari" i "Vega" (escrit amb llapis); corr. en llapis -- 64, Sense títol (f. 8r): la frase "Ara plou" i, al dessota del verb "plou", el terme "plou" repetit dos cops, l'una repetició del terme al dessota de l'altra; més avall, la frase "Ara neva" i, al dessota del verb "neva", el terme "neva" repetit tres cops, l'una repetició del terme al dessota de l'altra; més avall, la frase "Ara cau pedra" i, al dessota del nom "pedra", el terme "pedra" repetit quatre cops, l'una repetició del terme al dessota de l'altra -- 65, Sense títol (f. 8r), 1vers: "Quadrat sense angles ni costats", vers lliure -- 66, Sense títol (f. 8r), 2versos: Comença, "Duia el casc cimejat per un llangardaix."; Acaba, "Ja et dic jo!", vers lliure -- 67, Sense títol (f. 8r): les lletres "N", "O", "E" i "S" escrites l'una al costat de l'altra, i.e. les lletres inicials dels punts cardinals nord, oest, est i sud; i al dessota de les lletres inicials dels punts cardinals, els versos "m'he separat dels altres / per apropar-me a aquest<.>", vers lliure (corr. en llapis) -- 68, Sense títol (f. 8r), 2estrofes-4versos: Comença, "Fuig una oca de l'estany"; Acaba, "que duu / clavada.", vers lliure -- 69, Sense títol (f. 9r), 4versos: Comença, "Mentre us sembla que camineu,"; Acaba, "una porta.", vers lliure -- 70, Secret (f. 9r), 5versos: Comença, "Per transformar les persones en fantasmes"; Acaba, "una reunió d'espectres.", vers lliure -- 71, Nobel (f. 9r), 7versos: Comença, "El nord-americà Frank Cowlet, premi de Física;"; Acaba, "el novel·lista danès Singrid Gjellerup, / premi de Literatura.", vers lliure -- 72, Sense títol (f. 9r), 2versos: Comença, "Els vagons porten un enganxament"; Acaba, "automàtic a cada extrem.", vers lliure -- 73, Sense títol (f. 9r), 8versos: Comença, "La millor història de comerciants és / la d'un drapaire"; Acaba, "es pot fer una bandera.", vers lliure -- 74, Sense títol (f. 9r), 3versos: Comença, "Miro fixament una cosa que em sigui"; Acaba, "de la seva relació quotidiana.", vers lliure -- 75, Sense títol (f. 9r), 3versos: Comença, "Màscara i vestit d'un arlequí italià"; Acaba, "al museu de la Scala de Milà.", vers lliure -- 76, Sarrià (f. 9r), 2estrofes-7versos: Comença, "Rebotiga a casa d'un pastisser. Al fons veiem"; Acaba, "recurs d'accés a la intel·ligència.", vers lliure -- 77, Sense títol (f. 10r), 2versos: Comença, "Aquest és el director, aquell és l'apuntador"; Acaba, "i aquells altres són els tramoistes.", vers lliure -- 78, Sense títol (f. 10r), 3versos: Comença, "És molt senzill: mira bé."; Acaba, "Què et serva de bo i de dolent?", vers lliure -- 79, Sense títol (f. 10r), 2estrofes-4versos: Comença, "El moblatge de l'habitació es reduïa"; Acaba, "Les portes, o les obres o les tanques.", vers lliure -- 80, Sense títol (f. 10r), 2versos: Comença, "La carta em ve dirigida i em pertany, i jo"; Acaba, "ni puc ni vull ni dec donar-la a ningú.", vers lliure -- 81, Sense títol (f. 10r), 3versos: Comença, "El dia no és pas el més indicat"; Acaba, "el vent que bufa arrenca la paraula.", vers lliure -- 82, Sense títol (f. 10r), 2estrofes-5versos: Comença, "Les oliveres enraonen"; Acaba, "i les muntanyes no duen cap uniforme.", vers lliure -- 83, Sense títol (f. 10r), 2estrofes-6versos: Comença, "No sé pas quin vestit posar-me"; Acaba, "i Pierrot emprèn un viatge per estudiar / els homes.", vers lliure -- 84, Sense títol (f. 10r), 3versos: Comença, "Sí, l'he vist passar moltes vegades."; Acaba, "és un acte purament material?", vers lliure -- 85, Sense títol (f. 10r), 3versos: Comença, "Vet aquí les figures de Colom i de Nixon"; Acaba, "de les figures de cera.", vers lliure -- 86, Sense títol (f. 10r), 4versos: Comença, "Cal que no sigui plegat abans"; Acaba, "el vostre millor paraigua.", vers lliure -- 87, Sense títol (f. 10r), 2versos: Comença, "El coneixia pels llibres, però"; Acaba, "no sabia pas que existís.", vers lliure -- 88, Sense títol (f. 10r-11r), 3versos: Comença, "Un grup de joves han atacat a cops de pedra"; Acaba, "a firmes nord-americanes.", vers lliure -- 89, Sense títol (f. 11r), 4versos: Comença, "Si no estaven d'acord d'on procedia"; Acaba, "sota les normes que ara rebutgen?", vers lliure -- 90, Sense títol (f. 11r), 5versos: Comença, "Quadres a l'oli<.>,"; Acaba, "i crucifixos.", vers lliure -- 91, Sense títol (f. 11r), 14versos: Comença, "En lloc de miralls, finestres"; Acaba, "En lloc de xerracs, faristols.", vers lliure -- 92, Sense títol (f. 11r), 4versos: Comença, "El moviment giratori hi és expressat per / espirals."; Acaba, "amb ratlles de punts.", vers lliure -- 93, Sense títol (f. 11r): el terme "Parallamps" amb la lletra inicial del terme en majúscula, i les lletres del terme escrites l'una al dessota de l'altra -- 94, Elegia (f. 11r-12r), 2estrofes-21versos: Comença, "Certifico que pels antecedents que obren en poder / d'aquesta Administració,"; Acaba, "amb el Vist i Plau de l'Il·lm. Administrador.", vers lliure (corr. en llapis) -- 95, Sense títol (f. 12r), 2estrofes-5versos: Comença, "Li lliguen els braços arran del cos,"; Acaba, "I basta un sol minut perquè es deslliuri.", vers lliure -- 96, Sense títol (f. 12r), 2estrofes-15versos: Comença, ""Em recordes dalt d'una roca fent volar gàbies?""; Acaba, "amb un cervell electrònic...", vers lliure (corr. en llapis) -- 97, Sense títol (f. 12r), 2estrofes-8versos: Comença, "-Diuen que una gallina morta i esplomada"; Acaba, "i fa pràctiques de telegrafia amb banderes.", vers lliure (corr. en llapis) -- 98, Sense títol (f. 12r), 12versos: Comença, "El sistema per al marcatge damunt fitxes,"; Acaba, "s'efectuïn separades i a distàncies idèntiques."; Dedicatòria, "A Manuel Vinyes"; vers lliure (corr. en llapis) -- 99, Sense títol (f. 13r): el terme "Ulleres" amb la lletra inicial en majúscula i, més avall, el terme "Careta." amb la lletra inicial en majúscula; i entre els dos termes, els versos "Després de comprovar que, a l'habitació, / no hi era, es va sentir soroll a la / del costat i van localitzar un subjecte / dins un armari", vers lliure -- 100, Borja (f. 13r), 3versos: Comença, "I les esgarrinxades que ocasionaven les puntes de / diamant"; Acaba, "la inoculació del verí.", vers lliure -- 101, Sense títol (f. 13r), 2versos: Comença, "Metre plegable de fusta format"; Acaba, "de deu parts.", vers lliure -- 102, Sense títol (f. 13r), 3versos: Comença, "Molesta el soroll que fa l'aigua que brolla"; Acaba, "t'esquitxes / tot; tothom s'assabenta que ets al wàter.", vers lliure -- 103, Sense títol (f. 13r), 5versos: Comença, "Com que són els senyals que calen"; Acaba, "és on acostuma a raure la trampa.", vers lliure -- 104, Sense títol (f. 13r): el terme "Escopidora" ajustat al marge dret -- 105, Sense títol (f. 13r), 3versos: Comença, "La cama de fusta ha de tenir una / base"; Acaba, "recolzar el genoll i doblegar la seva.", vers lliure -- 106, Poema del natural (f. 13r): les lletres de l'abecedari distribuïdes en cinc files de sis lletres cadascuna, salvant la darrera fila (amb dues lletres) -- 107, Sense títol (f. 13r-14r): un recompte de les síl·labes de quatre versos marcant les síl·labes fortes i les síl·labes febles; i al dessota d'aquesta anotació de recompte de síl·labes fortes i febles, el vers "Aquí és on les síl·labes s'enllacen.", vers lliure (corr. en llapis) -- 108, Sense títol (f. 14r), 2estrofes-8versos: Comença, "Arriben camions amb cadires i cortinatges."; Acaba, "Aquell geperut que passa / és prestidigitador.", vers lliure -- 109, Sense títol (f. 14r), 9versos: Comença, "Diumenge, a dos quarts de vuit, gairebé"; Acaba, "tot barrejat amb la ganduleria de Roca.", vers lliure (corr. en llapis) -- 110, Sense títol (f. 14r), 6versos: Comença, "Quin soroll de veus i de cavalls!"; Acaba, "i vestir els poemes.", vers lliure -- 111, Sense títol (f. 14r), 5versos: Comença, "El qui conduïa, en lloc d'obeir les indicacions,"; Acaba, "després d'una llarga / persecució.", vers lliure (corr. en llapis) -- 112, Sense títol (f. 14r), 3versos: Comença, "Les avaries no són probables, però"; Acaba, "accionant les agulles amb la mà.", vers lliure -- 113, Sense títol (f. 14r), 4versos: Comença, "Us sorprèn la conducta?"; Acaba, "el plànol de la casa.", vers lliure -- 114, Sense títol (f. 14r), 3versos: Comença, "Han estat trobades restes de pintures"; Acaba, "devien ser policromades, en altres temps.", vers lliure (corr. en llapis) -- 115, Sense títol (f. 14r), 3versos: Comença, "Inici primaveral."; Acaba, "a tanta varietat!", vers lliure -- 116, Sense títol (f. 14r-15r), 4versos: Comença, "Quin seguit de casualitats!"; Acaba, "fins als dalts.", vers lliure -- 117, Sense títol (f. 15r), 15versos: Comença, "El lector es confon. La porta"; Acaba, "Per això tinc / una barba, un paraigua i un nas postís.", vers lliure -- 118, Sense títol (f. 15r), 6versos: Comença, "No vull pas treure a relluir gaires detalls."; Acaba, "No ha estat un crit?", vers lliure -- 119, Sense títol (f. 15r), 4versos: Comença, "No hi pensava abans que s'hagués produït;"; Acaba, "guanyador / de la partida com abatut i desanimat.", vers lliure -- 120, Sense títol (f. 15r), 5versos: Comença, "El teló s'abaixa per a l'intermedi"; Acaba, "de nou amb el món.)", vers lliure -- 121, Sense títol (f. 15r), 3versos: Comença, "Aquí el riu resta limitat per un desert"; Acaba, "Una veu fa: El vestit és la primera arquitectura.", vers lliure -- 122, Medieval (f. 15r), 11versos: Comença, "Les perspectives, falsejades, donen profunditat,"; Acaba, "escalonat i en desnivell / de plans.", vers lliure (corr. en llapis) -- 123, Sense títol (f. 16r), 6versos: Comença, "El caixer treu els diners per sota / la finestrella,"; Acaba, "tot embutxacant- / se-la.", vers lliure -- 124, Eclipsi (f. 16r): quatre acccions o acotacions numerades d'una escena, i.e. "1. Un home amb una regadora en actitud / de regar.", "2. Una dona amb una tapadora i una cullera / de fusta fa acció de destapar un recipient / i de tastar-ne el contingut.", etc.; vers lliure -- 125, Sense títol (f. 16r), 3versos: Comença, "El públic s'havia agrupat a la primera fila,"; Acaba, "la sala com si les cadires fossin plenes.", vers lliure -- 126, Sense títol (f. 16r), 2estrofes-10versos: Comença, "...Et puc dir que n'hi ha de diferents"; Acaba, "Ep! Distrets, ens hem ficat en una comissaria.", vers lliure (corr. en llapis) -- 127, Faber (f. 16r), 3versos: Comença, "A la capsa hi ha quatre llapis:"; Acaba, "un altre / de groc i el quart negre.", vers lliure (corr. en llapis) -- 128, Sense títol (f. 16r), 2versos: Comença, "A la una de la matinada d'avui, 28 de gener,"; Acaba, "ha acabat la guerra del Vietnam.", vers lliure -- 129, Sense títol (f. 16r), 3versos: Comença, "¿Per què heu de deixar de pintar en aquest / paraigua"; Acaba, "i la lluna?", vers lliure -- 130, Sense títol (f. 16r), 6versos: Comença, "Vet aquí un mot que ha fet córrer rius"; Acaba, "les coses no hem fet més que enfosquir-les.", vers lliure -- 131, Sense títol (f. 17r), 3versos: Comença, "Un pont és una construcció feta / damunt un obstacle"; Acaba, " i que serveix / per a passar d'una vora a l'altra.", vers lliure (corr. en llapis) -- 132, Sense títol (f. 17r), 4versos: Comença, "Em poso un cap-gros. La boca"; Acaba, "una veu / fosca.", vers lliure (corr. en llapis) -- 133, Solstici (f. 17r), 14versos: Comença, "Pel fet d'haver llegit el teu poema dedicat"; Acaba, "però, per si no fos així, dóna't per advertit.", vers lliure -- 134, Menú (f. 17r), 9versos: Comença, "Molls a l'Offenbach"; Acaba, "Berlioz al forn.", vers lliure (corr. en llapis) -- 135, Sense títol (f. 17r), 3versos: Comença, "Va ser neu artificial la que va cobrir / el camp"; Acaba, "les escenes / de la batalla durant el mes d'agost.", vers lliure -- 136, Sense títol (f. 17r): el terme "Convent" i, més avall, els termes "Benedictine" i "Chartreuse" escrits l'un al dessota de l'altre; i més avall del grup de termes "Benedictine" i "Chartreuse", novament el terme "Convent" -- 137, Sense títol (f. 17r): set termes, el primer amb la lletra inicial en majúscula, escrits l'un al costat de l'altre; i.e. el terme "Llop" repetit sis cops, amb la primera ocurrència del terme escrita amb la lletra inicial en majúscula, i en darrer lloc el terme "xai" -- 138, Sense títol (f. 17r-18r), 5versos: Comença, "Ha estat plantejat amb un coneixement erroni"; Acaba, "taules de cafè.", vers lliure -- 139, Sense títol (f. 18r), 7versos: Comença, "Suspenc un moble d'un dels extrems"; Acaba, "per una / banda i sortint per l'altra.", vers lliure (corr. en llapis) -- 140, Sense títol (f. 18r), 7versos: Comença, "Somio que al peu d'una muntanya"; Acaba, "somrient sense / mascareta.", vers lliure (corr. en llapis) -- 141, Sense títol (f. 18r), 4estrofes-6versos: Comença, "En somnis concebo aquest poema:"; Acaba, "L'endemà vaig rebre una citació.", vers lliure -- 142, Sense títol (f. 18r), 4versos: Comença, "Al laboratori hi havia llum vermella."; Acaba, "l'aparició de la imatge era / ràpida.", vers lliure (corr. en llapis) -- 143, Sense títol (f. 18r), 3versos: Comença, "¿Per què un sobre blanc que comunica"; Acaba, "ampolla plena de líquid blau?", vers lliure -- 144, Sense títol (f. 18r), 3versos: Comença, "Passava que els traços del personatge"; Acaba, "sota la personalitat / d'un intèrpret tan conegut.", vers lliure -- 145, Laberint (f. 18r), 2estrofes-8versos: Comença, "Vista"; Acaba, "després d'haver / visitat les cinc estances.", vers lliure (corr. en llapis) -- 146, Sense títol (f. 18r), 1vers: "Has girat el full.", vers lliure -- 147, Sense títol (f. 19r), 3estrofes-8versos: Comença, "¿No percebeu aquesta moneda que està a punt"; Acaba, "en l'aire, etcètera.", vers lliure (corr. en llapis) -- 148, Sense títol (f. 19r), 4estrofes-10versos: Comença, "A les roques, hi veus maniquins de gegants;"; Acaba, "cal que sigui el blanc.", vers lliure -- 149, Gnomònica (f. 19r), 3versos: Comença, "¿Com voleu que funcioni si, a la paret"; Acaba, "no hi toca / el sol?", vers lliure -- 150, Sense títol (f. 19r), 2versos: Comença, "La troballa devia sobrevenir d'una manera"; Acaba, "casual; després ha estat envoltada de llegendes.", vers lliure -- 151, Sense títol (f. 19r), 3versos: Comença, "Un salt d'aigua té por d'un arbre;"; Acaba, "d'una / roca; i un insecte, d'un salt d'aigua.", vers lliure -- 152, Sense títol (f. 19r), 2versos: Comença, "El dia treballa de ferm"; Acaba, "i la nit li desfà la feina.", vers lliure -- 153, Poema (f. 19r): el títol "POEMA" escrit en majúscules -- 154, Anàlisi (f. 19r): els diversos components de la sang i els valors registrats per a cadascun dels components propis d'una anàlisi de sang; i.e. "Eritròcits: <5.08> 5,08 milions per mm3-", "Hemoglobina: <14.15> 14.17 g per 100 mg.", entre d'altres -- 155, Nocturn 69 (f. 20r), 2estrofes-2versos: Comença, "La lluna vista des de la terra"; Acaba, "La terra vista de la lluna estant.", vers lliure -- 156, Sense títol (f. 20r), 4versos: Comença, "Conec bé la tendència que tenen / a prolongar-se"; Acaba, "fins al moment d'encendre el foc.", vers lliure (corr. en llapis) -- 157, Arquer (f. 20r), 4versos: Comença, "No heu de lamentar-vos per les falles<,>"; Acaba, "si no haguéssiu estat vós / qui ha ensopegat el tret.", vers lliure (corr. en llapis) -- 158, Sense títol (f. 20r), 4versos: Comença, "En aquestes menes de reparacions"; Acaba, "se li veu l'afegit.", vers lliure -- 159, Sense títol (f. 20r), 2versos: Comença, "Ser pobre o ric"; Acaba, "Ser", vers lliure -- 160, Sense títol (f. 20r), 2versos: Comença, "Aquest pas endavant"; Acaba, "muda la perspectiva.", vers lliure -- 161, Diorama (f. 20r), 4versos: Comença, "Vista de Londres pintada damunt / una tela"; Acaba, "amb una maneta.", vers lliure (corr. en llapis) -- 162, Sense títol (f. 20r), 5versos: Comença, "Per obres de construcció, des de demà"; Acaba, "la plaça / de Virrei Amat.", vers lliure (corr. en llapis) -- 163, Sense títol (f. 20r), 3versos: Comença, "Diu que va veure actuar un transformista i ara"; Acaba, "darrera les portes.", vers lliure -- 164, Sense títol (f. 20r), 5versos: Comença, "En una mà, un maletí de cuir."; Acaba, "uns moments inoblidables.", vers lliure -- 165, Naufragi al Nil (f. 21r), 4versos: Comença, "Guitarra, violí, flauta, viola,"; Acaba, "orgue."; Data, "(1949)", vers lliure -- 166, Sense títol (f. 21r), 6versos: Comença, "L'assumpte m'ha tornat la confiança;"; Acaba, "Ara comprenc que m'havia equivocat.", vers lliure -- 167, Flor entre les pàgines del llibre (f. 21r), 3versos: Comença, "Les dents del calze / esteses"; Acaba, "formen com un estel.", vers lliure -- 168, Sense títol (f. 21r), 2estrofes-6versos: Comença, "Després de la guerra civil el català ha estat / bandejat"; Acaba, "gairebé preferim / d'inhibir-nos de les converses.", vers lliure -- 169, Sense títol (f. 21r), 8versos: Comença, "Afluixo el dit, i les figures pugen. La / pregunta"; Acaba, "Buster Keaton és millor que Chaplin.", vers lliure -- 170, Sense títol (f. 21r), 3versos: Comença, "I és un poetastre tan genial,"; Acaba, "la seva prosa està composta / d'un seguit de versos amb rigor mètric.", vers lliure -- 171, Sense títol (f. 21r), 5versos: Comença, "A divuit anys ella va constatar les / primeres manifestacions"; Acaba, "avui.", vers lliure -- 172, Sense títol (f. 22r), 2estrofes-4versos: Comença, "Cops de peu, aplaudiments, crits;"; Acaba, "Algú deurà sortir amb els guants rebentats.", vers lliure -- 173, Sense títol (f. 22r), 3versos: Comença, "Portaven un motor que rebia / l'energia"; Acaba, "per mitjà d'un cable aeri o subterrani.", vers lliure -- 174, Sense títol (f. 22r), 3versos: Comença, "El poema disposa d'una il·luminació movible,"; Acaba, "llums petits distribuïts pels versos.", vers lliure (corr. en llapis) -- 175, Sense títol (f. 22r), 4versos: Comença, "Núvols de pluja."; Acaba, "una / frontera per a aconseguir.", vers lliure -- 176, Redacció (f. 22r), 17versos: Comença, " Al cafè no hi ha ningú. Les taules són buides,"; Acaba, "on s'endevinen les hores que li falten de servei.", vers lliure (corr. en llapis) -- 177, Traducció (f. 22r-23r), 13versos: Comença, "Com que m'ha estat retingut el passaport per un / dels serveis"; Acaba, "per tal que em sigui / / tornat el passaport. Atentament us saluda.", vers lliure (corr. en llapis) -- 178, Sense títol (f. 23r), 3versos: Comença, "Unes cartolines assenyalen"; Acaba, "el preu de cada mercaderia", vers lliure -- 179, Comèdia (f. 23r), 3estrofes-8versos: Comença, "Havia escrit el llibre sense còpia"; Acaba, "és que havia viatjat en un altre aparell.", vers lliure -- 180, Sense títol (f. 23r), 1vers: "La mida de la pantalla és de 4 x 3.", vers lliure -- 181, Sense títol (f. 23r), 4versos: Comença, "Fan córrer que és un llibre científic / important,"; Acaba, "Mira que...!", vers lliure -- 182, Sense títol (f. 23r), 3versos: Comença, "Al mig del reixat una àguila feta / de planxa"; Acaba, "la cua de les quals fa un arabesc.", vers lliure -- 183, Sense títol (f. 23r), 4versos: Comença, "Diu que disparaven un centenar de projectils contra / cada incursió"; Acaba, "als rams / de coets amb què acaba un castell de focs.", vers lliure -- 184, Cuirassat (f. 23r), 3estrofes-6versos: Comença, "Les ratlles - - - indiquen per on cal fer els doblecs"; Acaba, "amb una agulla abans de retallar la construcció. / ", vers lliure (corr. en llapis) -- 185, Sense títol (f. 23r-24r), 10versos: Comença, "Em trec la gavardina i m'assec. Penso"; Acaba, "d'un full de diari.", vers lliure (corr. en llapis) -- 186, Interior (f. 24r), 3estrofes-5versos: Comença, "L'horitzó que s'obre per un costat..."; Acaba, "...es tanca per l'altre.", vers lliure -- 187, Sense títol (f. 24r), 2versos: Comença, "D'acord. Tu has vingut amb retard."; Acaba, "També jo hi puc venir qualsevol dia.", vers lliure (corr. en llapis) -- 188, Joc de màgia (f. 24r), 8versos: Comença, "Preneu un gobelet de coure, "Tipegaditapartipur";"; Acaba, "tres / tallapapers."; Data, "(1949)", vers lliure -- 189, Sense títol (f. 24r), 2estrofes-4versos: Comença, "Els rics diuen:"; Acaba, "Em cordo l'americana.", vers lliure -- 190, L'home (f. 24r), 3estrofes-5versos: Comença, "Podem dir que d'aquesta obra només / hi ha el títol;"; Acaba, "en canvi, el text m'ha decebut.", vers lliure -- 191, Sense títol (f. 24r-25r), 3estrofes-6versos: Comença, "Travesso l'estança i aixeco el cobertor / de la taula."; Acaba, "Aquí han amagat un bigoti postís.", vers lliure -- 192, Col·legues (f. 25r), 15versos: Comença, "Les gestions que han estat portades a terme per tal / de regularitzar la situació dels escriptors catalans"; Acaba, "i el lloc de la representació i/o la publicació.", vers lliure (corr. en llapis) -- 193, Sense títol (f. 25r), 2estrofes-15versos: Comença, "Munto el cavall, dono la volta a una clau"; Acaba, "amb una fletxa a la mà.", vers lliure (corr. en llapis) -- 194, Sense títol (f. 25r), 6versos: Comença, "Aquí podeu situar l'escena."; Acaba, "tan estretes com vulgueu amb dos paravents.", vers lliure (corr. en llapis) -- 195, Truc (f. 25r): dues accions numerades amb sengles acotacions, i.e. "1. Un personatge cau d'un terrat. / ("La xarxa és fora del camp visual / del vers.")", "2. El personatge s'esclafa contra terra. / ("Ha saltat d'una paret de poca alçària / que tampoc no heu vist.")", vers lliure (corr. en llapis) -- 196, Sense títol (f. 25r-26r), 3versos: Comença, "Encara no em puc moure?, pregunto mentre"; Acaba, "el perfil de la meva ombra.", vers lliure -- 197, Sense títol (f. 26r), 6versos: Comença, "Darrera diu que es mouen unes ales"; Acaba, "i agita totes les parts de l'autòmat.", vers lliure -- 198, Il·lusió òptica (f. 26r), 2versos: Comença, "Els cubs que traço damunt el paper"; Acaba, "poden ser mirats en buit i en relleu.", vers lliure (corr. en llapis) -- 199, Flor de paper (f. 26r), 3estrofes-3versos: Comença, "El calendari s'obre"; Acaba, "I surten les espines", vers lliure -- 200, Sense títol (f. 26r): un gargot traçat amb llapis; a l'extrem esquerre del gargot, el terme "Camí" amb la lletra inicial del terme en majúscula, i, a la dreta del gargot, el terme "camí" escrit en minúscules -- 201, Sense títol (f. 26r), 5versos: Comença, "L'autor mateix dosifica el poema"; Acaba, "els cinc / micròfons davant els quals vocalitzen / els versos.", vers lliure -- 202, Sense títol (f. 26r), 3versos: Comença, "Em passejo entre els ocells pel / camp de blat"; Acaba, "d'una pintura / que penja a la paret.", vers lliure -- 203, Béns i bens (f. 26r-27r), 2estrofes-30versos: Comença, "No veig que hi tingui res a veure la pedra tosca<:>;"; Acaba, "tal com funciona avui al país.", vers lliure -- 204, Sense títol (f. 27r), 2versos: Comença, "Fico el poema en una ampolla"; Acaba, "que tapo i llanço al mar.", vers lliure (corr. en llapis) -- 205, Òmnibus (f. 27r), 3versos: Comença, "No creueu pas davant aquest vehicle:"; Acaba, "per algun altre / que no veieu.", vers lliure (corr. en llapis) -- 206, Sense títol (f. 27r), 5versos: Comença, "No perdeu la sang freda; abandoneu / la cambra"; Acaba, "Això si no podeu dominar el foc.", vers lliure -- 207, Capítol (f. 27r-29r): un text que narra la dissort dels personatges Roger i Rosa; Rosa és condemnada per robar un rellotge a Roger; després Rosa és violada i repudiada pels pares; i Roger s'exilia, entre d'altres esdeveniments de la trama; prosa -- 208, Dos sonets (f. 29r-30r): conjunt de dos sonets, un sonet numerat amb la xifra "I" i un sonet numerat amb la xifra "II" amb la dedicatòria "En el teu aniversari"; el sonet numerat amb la xifra "I" comença, "Lliure i seguint el cant, m'agradaria"; Acaba, "o emprendre, cims enllà, una altra aventura.", sonet (corr. en llapis); el sonet numerat amb la xifra "II" comença, "Darrera el color blau, sota cobert,"; Acaba, "m'agrada de mirar-te quan no em veus.", sonet (corr. en llapis) -- 209, Ales (f. 30r), 7versos: Comença, "Les cartes i targetes postals amb pes inferior als / 20 g"; Acaba, "o de la cara destinada a l'adreça a les targetes.", vers lliure (corr. en llapis) -- 210, Cadena (f. 30r-31r), 19versos: Comença, "A / mi / em / fa / pena"; Acaba, "que / sent / per / mi.", vers lliure -- 211, Mot (f. 31r), 3versos: Comença, "Sembla que la primera és la forma / preferida"; Acaba, "al costat hi trobem l'explicació del seu significat.", vers lliure -- 212, Acta (f. 31r), 5versos: Comença, "El 8 d'abril de 1973, a les 10.40 hores,"; Acaba, "fill de José Ruiz i de María Picasso.", vers lliure -- 213, Sense títol (f. 31r), 2versos: Comença, "Pronuncieu un mot sense carregar l'accent"; Acaba, "en cap síl·laba.", vers lliure -- 214, Sense títol (f. 31r), 3versos: Comença, "Es pregunta per quin motiu A era a casa"; Acaba, "per què C no hi era / havent-s'hi quedat A.", vers lliure -- 215, Eslògan (f. 31r), 6versos: Comença, "L'escarabat més gran del món,"; Acaba, "l'adoració / de l'Escarabat sagrat / pels antics egipcis.", vers lliure -- 216, Sense títol (f. 31r), 4versos: Comença, "En aquests poemes"; Acaba, "un poeta de la dinastia Tang.", vers lliure -- 217, Sense títol (f. 31r), 4versos: Comença, "Aviat sortirem a la llum del dia."; Acaba, "els miralls / les multipliquen i unes rodes les fan girar.", vers lliure -- 218, Jove edifici de pisos (f. 31r-32r), 3estrofes-38versos: Comença, "En un volum de zona urbana, i prefixat"; Acaba, "de començament de segle."; Dedicatòria, "Als arquitectes Lluís Clotet i Òscar Tusquets, autors del projecte", vers lliure (corr. en llapis) -- 219, Sense títol (f. 32r), 5versos: Comença, "Amor, demà tornarà a sortir el sol..."; Acaba, "idees / que no es contradiuen.", vers lliure (corr. en llapis) -- 220, Sense títol (f. 32r), 4versos: Comença, "Tot jugant amb uns amics, diuen, un xicot"; Acaba, "les línies divisòries d'un camp de futbol.", vers lliure -- 221, Sense títol (f. 32r), 6versos: Comença, "Els locals de l'Enciclopèdia Catalana / han estat assaltats"; Acaba, "contra / Catalunya signades per PENS i la creu / gammada."; Data, "(Agost)", vers lliure (corr. en llapis) -- 222, Sense títol (f. 33r), 2estrofes-5versos: Comença, "El penyaler arriba al cim i fa / flamejar"; Acaba, "No té cap altre fi que l'horitzó."; Dedicatòria, "A Conrad Blanch", vers lliure. Referències bibliogràfiques: - Els entra-i-surts del poeta. 1, Sense títol (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 7. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 2, Sense títol (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 8. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 3, A de més (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 9. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 4, Para-xoc (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 10. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 5, Barretina (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 11. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 6, Sense títol (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 12. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 7, Serp (f.1r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 13. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 8, Claude Monet (f.1r-f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 14. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 9, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 15. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 10, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 16. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 11, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 17. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 12, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 18. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 13, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 19. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 14, Paraigua (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 20. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 15, El poble segueix un camí que el porta a una estrella (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 21. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 16, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 22. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 17, Sense títol (f.2r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 23. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 18, Làmina (f.2r-f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 24. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 19, Sense títol (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 25. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 20, Sense títol (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 26. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 21, Joans (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 27. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 22, Sense títol (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 28. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 23, Nocturn urbà (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 29. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 24, Poema d'un sol mot (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 30. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 25, Sense títol (f.3r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 31. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 26, Departament (f.3r-f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 32. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 27, Gos (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 33. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 28, Pàgina blanca (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 34. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 29, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 35. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 30, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 36. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 31, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 37. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 32, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 38. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 33, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 39. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 34, Sense títol (f.4r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 40. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 35, Sense títol (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 41. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 36, Sense títol (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 42. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 37, Virolai (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 43. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 38, Sense títol (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 44. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 39, Telefonada (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 45. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 40, Sense títol (f.5r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 46. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 41, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 47. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 42, Sorra (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 48. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 43, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 49. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 44, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 50-51. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 45, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 52. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 46, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 53. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 47, Urna (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 54. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 48, Fat (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 55. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 49, Sense títol (f.6r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 56. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 50, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 57. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 51, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 58. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 52, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 59. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 53, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 60. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 54, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 61. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 55, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 62. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 56, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 63. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 57, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 64. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 58, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 65. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 59, Foc fera (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 66. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 60, Sense títol (f.7r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 67. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 61, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 68. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 62, Maniquí (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 69. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 63, Placa de timbres (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 70. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 64, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 71. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 65, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 72. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 66, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 73. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 67, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 74. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 68, Sense títol (f.8r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 75. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 69, Sense títol (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 76. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 70, Secret (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 77. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 71, Nobel (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 78. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 72, Sense títol (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 79. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 73, Sense títol (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 80. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 74, Sense títol (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 81. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 75, Sense títol (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 82. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 76, Sarrià (f.9r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 83. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 77, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 84. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 78, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 85. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 79, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 86. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 80, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 87. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 81, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 88. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 82, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 89. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 83, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 90. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 84, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 91. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 85, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 92. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 86, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 93. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 87, Sense títol (f.10r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 94. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 88, Sense títol (f.10r-f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 95. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 89, Sense títol (f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 96. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 90, Sense títol (f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 97. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 91, Sense títol (f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 98. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 92, Sense títol (f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 99. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 93, Sense títol (f.11r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 100. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 94, Elegia (f.11r-f.12r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 101. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 95, Sense títol (f.12r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 102. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 96, Sense títol (f.12r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 103. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 97, Sense títol (f.12r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 104. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 98, Sense títol (f.12r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 105. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 99, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 106. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 100, Borja (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 107. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 101, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 108. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 102, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 109. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 103, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 110. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 104, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 111. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 105, Sense títol (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 112. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 106, Poema del natural (f.13r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 113. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 107, Sense títol (f.13r-f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 114. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 108, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 115. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 109, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 116. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 110, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 117. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 111, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 118. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 112, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 119. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 113, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 120. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 114, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 121. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 115, Sense títol (f.14r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 122. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 116, Sense títol (f.14r-f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 123. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 117, Sense títol (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 124. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 118, Sense títol (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 125. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 119, Sense títol (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 126. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 120, Sense títol (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 127. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 121, Sense títol (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 128. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 122, Medieval (f.15r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 129. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 123, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 130. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 124, Eclipsi (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 131. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 125, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 134. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 126, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 135. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 127, Faber (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 136. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 128, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 137. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 129, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 138. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 130, Sense títol (f.16r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 139. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 131, Sense títol (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 132-133. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 132, Sense títol (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 140. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 133, Solstici (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 141. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 134, Menú (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 142. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 135, Sense títol (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 143. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 136, Sense títol (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 144. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 137, Sense títol (f.17r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 145. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 138, Sense títol (f.17r-f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 146. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 139, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 147. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 140, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 148. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 141, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 149. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 142, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 150. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 143, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 151. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 144, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 152. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 145, Laberint (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 153. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 146, Sense títol (f.18r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 154. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 147, Sense títol (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 155. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 148, Sense títol (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 156. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 149, Gnomònica (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 157. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 150, Sense títol (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 158. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 151, Sense títol (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 159. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 152, Sense títol (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 160. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 153, Poema (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 161. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 154, Anàlisi (f.19r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 162. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 155, Nocturn 69 (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 163. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 156, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 164. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 157, Arquer (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 165. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 158, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 166. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 159, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 167. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 160, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 168. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 161, Diorama (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 169. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 162, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 170. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 163, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 171. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 164, Sense títol (f.20r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 172. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 165, Naufragi al Nil (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 173. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 166, Sense títol (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 174. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 167, Flor entre les pàgines del llibre (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 175. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 168, Sense títol (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 176. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 169, Sense títol (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 177. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 170, Sense títol (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 178. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 171, Sense títol (f.21r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 179. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 172, Sense títol (f.22r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 184. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 173, Sense títol (f.22r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 185. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 174, Sense títol (f.22r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 186. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 175, Sense títol (f.22r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 187. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 176, Redacció (f.22r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 188. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 177, Traducció (f.22r-f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 189. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 178, Sense títol (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 182. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 179, Comèdia (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 183. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 180, Sense títol (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 180-181. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 181, Sense títol (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 190. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 182, Sense títol (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 191. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 183, Sense títol (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 192. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 184, Cuirassat (f.23r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 193. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 185, Sense títol (f.23r-f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 194. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 186, Interior (f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 195. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 187, Sense títol (f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 196. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 188, Joc de màgia (f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 197. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 189, Sense títol (f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 198. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 190, L'home (f.24r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 199. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 191, Sense títol (f.24r-f.25r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 200. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 192, Col·legues (f.25r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 201. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 193, Sense títol (f.25r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 202. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 194, Sense títol (f.25r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 203. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 195, Truc (f.25r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 204. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 196, Sense títol (f.25r-f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 205. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 197, Sense títol (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 206. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 198, Il·lusió òptica (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 207. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 199, Flor de paper (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 208. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 200, Sense títol (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 209. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 201, Sense títol (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 210. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 202, Sense títol (f.26r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 211. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 203, Béns i bens (f.26r-f.27r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 212-213. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 204, Sense títol (f.27r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 214. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 205, Òmnibus (f.27r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 215. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 206, Sense títol (f.27r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 216. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 207, Capítol (f.27r-f.29r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 217-222. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 208, Dos sonets (f.29r-f.30r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 223-225. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 209, Ales (f.30r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 226. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 210, Cadena (f.30r-f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 227. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 211, Mot (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 228. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 212, Acta (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 229. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 213, Sense títol (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 230. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 214, Sense títol (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 231. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 215, Eslògan (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 232. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 216, Sense títol (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 233. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 217, Sense títol (f.31r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 234. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 218, Jove edifici de pisos (f.31r-f.32r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 235-236. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 219, Sense títol (f.32r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 237. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 220, Sense títol (f.32r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 238. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 221, Sense títol (f.32r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 239. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4). - Els entra-i-surts del poeta. 222, Sense títol (f.33r). Publicat a: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986, p. 240. (Els entra-i-surts del poeta: roda de llibres (1969-1975); 4).
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
sèrie
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
tipus de material
Document
any d'incorporació
2011
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
idioma
Català
número de registre
A.JBR.00697
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
sèrie
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
idioma
Català
tipus de material
Document
número de registre
A.JBR.00697
any d'incorporació
2011
Catalunya
Espanya
1981 - 1990
Brossa, Joan
Prosa
Proves d'impremta
Sonets (Poesia)
Vers lliure (Poesia)
Poesia visual
parts del document
200 documents
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Virolai
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Departament
document
2011
Pàgina blanca
document
2011
Poema d'un sol mot
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Gos
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Làmina
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Telefonada
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Dos poemes en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Laberint
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Joc de màgia
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
L'home
document
2011
Col·legues
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Cadena
document
2011
Mot
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
I
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Paraigua
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Cuirassat
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Nocturn urbà
document
2011
Joans
document
2011
A de més
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Borja
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Ales
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Jove edifici de pisos
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Secret
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Nobel
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Anàlisi
document
2011
Nocturn 69
document
2011
Arquer
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Dos sonets
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Para-xoc
document
2011
Barretina
document
2011
Serp
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
II
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Foc fera
document
2011
Fat
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Acta
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Eslògan
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Sarrià
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Eclipsi
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Medieval
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Elegia
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Poema del natural
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
El poble segueix un camí que el porta a una estrella
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Urna
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Maniquí
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Placa de timbres
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Claude Monet
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Capítol
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Truc
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Sorra
document
2011
[Un sumari de poemes]
document
2011
Traducció
document
2011
Menú
document
2011
Béns i bens
document
2011
Naufragi al Nil
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Comèdia
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Redacció
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Òmnibus
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Interior
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Flor entre les pàgines del llibre
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a arxiu@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
arxiu@macba.cat