Audio

RWM Curatorial: INTERRUPCIONS #6 Ontologia de la vibració: economia, música i nombre

Marcus Schmickler

31 oct. 2011
Categoria
Ràdio Web MACBA

Aquesta mescla revisita algunes peces musicals contemporànies en les quals la matemàtica i el nombre són una part essencial de l'obra, representant així allò que podríem denominar matemàtica sensual o perceptiva.