artista
Patricio Vélez
naixement
Quito, Equador, 1945
última actualització
16-04-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[0875_001_rgb / Imatge] Sèrie Nou estances
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1940_002_rgb / Imatge] Serie "Piel de boa" (1)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2670_002_rgb / Imatge] Serie "Piel de boa" (2)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.