artista
Joaquim Llucià
naixement
Vidreres, Espanya, 1929
defunció
Barcelona, Espanya, 1973
última actualització
29-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[1482_001_pub_l / Imatge] 1482_001_pub_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5077_001_rgb / Imatge] Composició
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1640_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1642_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0375_001_pub_l / Imatge] 0375_001_pub_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1641_001_hist / Imatge] Relacions
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1643_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.