artista
Alfons Borrell
naixement
Barcelona, Espanya, 1931
defunció
Sabadell, Espanya, 2020
última actualització
27-03-2024
Nascut a Barcelona el 1931 però establert a Sabadell des de petit, Alfons Borrell es va formar als anys cinquanta amb Hermen Anglada Camarasa a Mallorca i a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. El 1960 va formar part del Grup Gallot, un col·lectiu creat a Sabadell que practicava una sèrie d’accions a mig camí entre l’action painting i l’automatisme surrealista que qüestionaven els límits de l’autoria i del mitjà pictòric. El 1971, va participar en la creació de la Sala Tres de Sabadell. Molt amic de Joan Brossa i d’artistes com Perejaume, al llarg de la seva extensa trajectòria, la seva abstracció pictòrica s’ha anat consolidant com un corpus expressiu de gran intensitat i solidesa. Partint de simetries i abstraccions gestuals, la seva obra ha experimentat una progressiva simplificació. Amb grans superfícies monocromes –el color hi té un protagonisme estructural– sovint centrades en una sola figura geomètrica o en un signe gràfic de mesura o acotació, el lirisme i l’austeritat despleguen una pintura més propera al paisatge interior o introspectiu que no pas a la voluntat de representació. Des de les primeres exposicions individuals a finals dels anys cinquanta, Borrell ha presentat la seva obra en destacats espais d’art del país i també de França, Alemanya, Estats Units i el Japó. El crític d’art Alexandre Cirici va convidar-lo a participar en l’exposició inaugural del primer Museu d’Art Contemporani de Barcelona a la cúpula del Cinema Coliseum el 1960. El 1978, va formar part de l’exposició Seny i rauxa. 11 artistes catalans al Centre Georges Pompidou de París. Entre les diverses retrospectives de la seva obra, destaquen les del Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat (2006), el Museu d’Art de Sabadell (2007) i la Fundació Joan Miró de Barcelona (2015).
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
56 resultats
veure-les totes
Sense títol
1997
Alfons Borrell
Pintura monoòcroma per a "Cave Canís" [18/01/1997]
1997
Alfons Borrell
Sense títol
1997
Alfons Borrell
Pintura monoòcroma per a "Cave Canís" [18/01/1997]
1997
Alfons Borrell
Sense títol
1997
Alfons Borrell
Pintura monoòcroma per a "Cave Canís"
1996
Alfons Borrell
Sense títol
1994
Alfons Borrell
15-8-92
1992
Alfons Borrell
Sense títol
1992
Alfons Borrell
Sense títol
1992
Alfons Borrell
4-9-89
1989
Alfons Borrell
Sense títol
1988
Alfons Borrell
Sense títol
1988
Alfons Borrell
Sense títol
1988
Alfons Borrell
Sense títol
1988
Alfons Borrell
Sense títol
1987
Alfons Borrell
Sense títol
1983
Alfons Borrell
Sense títol
1982
Alfons Borrell
Sense títol
1979
Alfons Borrell
Nit de lluna plena
1979
Alfons Borrell
Litografia
1979
Alfons Borrell
Sense títol [ÉCZEMA]
1970
Alfons Borrell
Trànsit boreal
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
[Borrell]
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
Sense títol
s.d.
Alfons Borrell
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5404_001_rgb / Imatge] 30/08/1993 [Homenatge a Joan Brossa]
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6411_001_cmyk / Imatge] 15.XI.89
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5417_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4667_001_rgb / Imatge] [Sense títol]
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3971_001_rgb / Imatge] 14-XI-80
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3970_001_rgb / Imatge] 19-4-1979
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4644_001_rgb / Imatge] 20-8-79
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4838_001_rgb_l / Imatge] 4838_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3969_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3968_001_rgb / Imatge] 20-1-1977
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3645_002_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3647_002_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3646_002_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5420_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5402_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5430_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.