Comunidades de aprendizaje y desaprendizaje

Un museu aula no es constitueix per la presència de professorat i estudiants, o per la presència d’escoles, sinó per la configuració de comunitats d’aprenentatge i desaprenentatge col·lectiu.

El rol del museu no és educar, sinó assegurar que es retorni a un lloc de vivència i aprenentatge: col·lectiu, intergeneracional, sempre en moviment i en procés de transformació. La comunitat artísticoeducativa del museu —que inclou el seu equip, la comunitat artística, els seus públics, el barri i la ciutat— s’activa quan l’art és capaç d’alliberar-se de la camisa de força d’un únic relat i es fa permeable a altres contactes, experiències i narratives. 
Curso 2023-2024
El MACBA concibe la educación como un eje vertebrador que articula el papel del museo en relación con las comunidades, con especial atención hacia la comunidad educativa y el barrio del Raval, del que formamos parte.
ver los programas educativos