Imagen
1973
Dues còpies mecanografiades del text de presentació del catàleg de la participació del Grup de Treball a la secció d'art de la "Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada", en sobre de plàstic, més dos fulls solts.

Ficha técnica

Pertenece a:
Fondo Grup de Treball > 1972-1973 > Quinta Universidad Catalana de Verano de Prada, 1973
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Grup de Treball
Serie:
Sèrie Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada, agost 1973. Secció 1972-1973. Fons Grup de Treball
Publicación/Producción:
1973
Dimensiones/Duración:
Dimensions: 30 x 21
Dimensions: 33 x 23
Idioma:
Catalán
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.GTR.0080
Topográfico:
GDT_1973_PRADA_05
Me gusta trabajar con lo que suele llamarse "herencia cultural", pero los materiales que empleo son muy banales, como clichés, como bloques de azúcar, puertas, cuscús, alfombras, documentos oficiales.
Latifa Echakhch