Imagen
1997

Document reprografiat d'una prova d'impremta. -- Un recull de poemes en vers lliure, sonets i un poema visual publicat sota el títol "Poemes = Poemas" en edició bilingüe català-castellà, en versió castellana dels poemes a càrrec d'Andrés Sánchez Robayna (Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997). -- La prova d'impremta reprografiada està estotjada en una carpeta de la Fundación César Manrique, editora de l'obra. -- Al recto del full 3, el títol "Poemes" seguit del títol paral·lel en castellà "Poemas", i.e. "Poemes - Poemas". Al recto del full 5, la portada del llibre, amb el nom de l'autor, el títol i l'autoria de la traducció (i.e. "Versión castellana, Andrés Sánchez Robayna") i, més avall, l'entitat editora (i.e. "Fundación César Manrique"). Al recto del full 9, novament el títol del recull. -- Al recto del full 1, la nota informativa "3as pruebas" i la data "20 octubre 1997". -- Al recto del full 6, els preliminars del llibre; del recto del full 47 al recto del full 49, el sumari del llibre; al recto del full 50, el colofó del llibre amb una justificació de la tirada. -- Conté: 1, Sense títol (f. 7r): una lletra S formada per cinc línies paral·leles, i.e. les línies d'un pentagrama; a mitja altura de la lletra S, al pentagrama, un grup de dues corxeres || Codificació: lletS -- 2, Hàlit (f. 11r), 2estrofes-5versos: Comença, "Trec el regle,"; Acaba, "Passa un ocell i acaba el poema.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Hálito (f. 10r), 2estrofes-5versos: Comença, "Saco la regla,"; Acaba, "Pasa un pájaro y acaba el poema.", vers lliure -- 3, Sonet de paper (f. 13r): Comença, "Agafes i doblegues el sonet,"; Acaba, "Veuràs com el poema i cada vers / mouen les ales pel teu univers.", sonet. La traducció de la composició al castellà, i.e. Soneto de papel (f. 12r): Comença, "El soneto: lo coges y lo doblas,"; Acaba, "Verás cómo el poema y cada línea / mueven las alas sobre tu universo.", sonet -- 4, Nocturn de gala (f. 15r), 10versos: Comença, "L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona,"; Acaba, "la seva absoluta disconformitat...", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Nocturno de gala (f. 14r), 10versos: Comença, "El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,"; Acaba, "su total disconformidad...", vers lliure -- 5, Sonet (f. 17r): Comença, "Amb aquest primer vers entra a la dansa,"; Acaba, "fa que el sonet arribi a les sabates.", sonet. La traducció de la composició al castellà, i.e. Soneto (f. 16r): Comença, "Con este primer verso entra en la danza,"; Acaba, "lleva hasta los zapatos el soneto.", sonet -- 6, Gestos (f. 19r), 5versos: Comença, "-Llampega- i amb la mà dreta descriu en l'aire / una ziga-zaga-."; Acaba, "no contesta / amb gestos com sol fer la majoria.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Gestos (f. 18r), 5versos: Comença, "-Relampaguea- y con la mano derecha describe en el aire / un zig-zag-."; Acaba, "no contesta / con gestos como suele hacerlo la mayoría.", vers lliure -- 7, Cocodril (f. 21r), 7versos: Comença, "El cocodril obre / la boca"; Acaba, "i es queda transformat en una / arpa viva.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Cocodrilo (f. 20r), 7versos: Comença, "El cocodrilo abre / la boca"; Acaba, "y queda transformado en un / arpa viva.", vers lliure -- 8, Joc (f. 23r), 2estrofes-16versos: Comença, "Agafes un bitllet de banc"; Acaba, "i veuran / que el general s'ha / convertit en / capellà.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Juego (f. 22r), 2estrofes-16versos: Comença, "Tomas un billete de banco"; Acaba, "y verán / que el general se ha / convertido en / capellán.", vers lliure -- 9, Crepuscle d'un mamut (f. 25r), 3estrofes-18versos: Comença, "Una cúpula airosa"; Acaba, "¿Per què / hi ha alguna cosa / i no res?"; Dedicatòria, "A Marta i Andrés Sánchez Robayna", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Crepúsculo de un mamut (f. 24r), 3estrofes-18versos: Comença, "Un cúpula airosa"; Acaba, "¿Por qué / hay algo y no / nada?"; Dedicatòria, "A Marta y Andrés Sánchez Robayna", vers lliure -- 10, Després... (f. 27r), 3versos: Comença, "Després d'escriure el poema"; Acaba, "on va ser tallat el paper.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Después... (f. 26r), 3versos: Comença, "Después de escribir el poema"; Acaba, "donde fue cortado el papel.", vers lliure -- 11, Les obres (f. 29r), 2estrofes-4versos: Comença, "Les obres de X em diverteixen,"; Acaba, "Només m'agraden quan hi penso.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Las obras (f. 28r), 2estrofes-4versos: Comença, "Las obras de X me divierten,"; Acaba, "Sólo me gustan cuando pienso en ellas.", vers lliure -- 12, He vist... (f. 31r), 3versos: Comença, "He vist un ovni!"; Acaba, "li ha semblat un avió normal.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. He visto... (f. 30r), 3versos: Comença, "¡He visto un ovni!"; Acaba, "le ha parecido un avión normal.", vers lliure -- 13, Sembla... (f. 33r), 6versos: Comença, "Sembla com si cada obra hagués estat / pensada curosament"; Acaba, " fer-hi cap esmena un cop començada.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Parece... (f. 32r), 6versos: Comença, "Parece como si cada obra hubiera sido / pensada cuidadosamente"; Acaba, " ninguna ", vers lliure -- 14, Sembla... (f. 35r), 3versos: Comença, "Sembla com si cada obra hagués estat / pensada tan curosament,"; Acaba, "que no calgui / fer-hi cap esmena un cop començada.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Parece... (f. 34r), 3versos: Comença, "Parece como si cada obra hubiera sido / pensada tan cuidadosamente,"; Acaba, "que no hiciera falta / hacerle ninguna corrección una vez comenzada.", vers lliure -- 15, Mots (f. 37r): Comença, "Tinc un llenguatge per a explicar faules"; Acaba, "el mot en tant que mot i objecte lliure."; Dedicatòria, "Al poeta Alain Misson", i.e. Alain Arias-Misson; sonet. La traducció de la composició al castellà, i.e. Palabras (f. 36r): Comença, "Tengo un lenguaje para explicar fábulas"; Acaba, "palabras de verdad, objetos libres."; Dedicatòria, "Al poeta Alain Misson", i.e. Alain Arias-Misson; sonet -- 16, Eco (f. 39r): Comença, "-Explica'm, tu, què és el sol. -El sol."; Acaba, "i aprèn amb seny que no pots fer res més."; Dedicatòria, "A Maria-Lluïsa Palau", sonet. La traducció de la composició al castellà, i.e. Eco (f. 38r): Comença, "-¿Podrías decirme qué es el sol? -El sol."; Acaba, "y aprende: nada más puedes hacer."; Dedicatòria, "A Maria-Lluïsa Palau", sonet -- 17, Endavant! (f. 41r), 10versos: Comença, "Si no sabíem el que és"; Acaba, "tampoc aquestes ratlles no / serien un poema.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. ¡Adelante! (f. 40r), 10versos: Comença, "Si no supiéramos lo que es"; Acaba, "tampoco estas líneas serían / un poema.", vers lliure -- 18, Apunta... (f. 43r), 4versos: Comença, "-Apunta abans de tirar al blanc."; Acaba, "no et caldrà disparar.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Apunta... (f. 42r), 4versos: Comença, "-Apunta antes de tirar al blanco."; Acaba, "no te hará falta disparar.", vers lliure -- 19, Esteneu la detonació... (f. 45r), 4versos: Comença, "Esteneu la detonació d'aquest / poema;"; Acaba, "i diluïu-lo en el silenci / original.", vers lliure. La traducció de la composició al castellà, i.e. Extended la detonación... (f. 44r), 4versos: Comença, "Extended la detonación de este / poema;"; Acaba, "i diluidlo en el silencio / original.", vers lliure. Referències bibliogràfiques:
- Poemes = Poemas. 1, Sense títol (f. 7r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 9. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 2, Hàlit = Hálito (f. 10r-11r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 12-13. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 3, Sonet de paper = Soneto de papel (f. 12r-13r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 14-15. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 4, Nocturn de gala = Nocturno de gala (f. 14r-15r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 16-17. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 5, Sonet = Soneto (f. 16r-17r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 18-19. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 6, Gestos (f. 18r-19r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 20-21. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 7, Cocodril = Cocodrilo (f. 20r-21r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 22-23. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 8, Joc = Juego (f. 22r-23r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 24-25. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 9, Crepuscle d'un mamut = Crepúsculo de un mamut (f. 24r-25r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 26-27. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 10, Després... = Después... (f. 26r-27r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 28-29. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 11, Les obres = Las obras (f. 28r-29r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 30-31. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 12, He vist... = He visto... (f. 30r-31r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 32-33. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 13, Sembla... = Parece... (f. 32r-33r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 34-35. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 14, Sembla... = Parece... (f. 34r-35r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 36-37. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 15, Mots = Palabras (f. 36r-37r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 38-39. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 16, Eco (f. 38r-39r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 40-41. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 17, Endavant! = ¡Adelante! (f. 40r-41r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 42-43. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 18, Apunta... (f. 42r-43r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 44-45. (Péñola blanca; 4).
- Poemes = Poemas. 19, Esteneu la detonació... = Extended la detonación... (f. 44r-45r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 46-47. (Péñola blanca; 4).
Gènere/forma no predominant: Poesia - Formes clàssiques - Sonets: 3, Sonet de paper = Soneto de papel (f. 12r-13r) -- 5, Sonet (f. 17r) = Soneto (f.16r-17r) -- 15, Mots = Palabras (f. 36r-37r) -- 16, Eco (f. 38r-39r) ; Poesia visual: 1, Sense títol (f. 7r). -- Entre el full 31 i el full 32, una invitació per assistir a la presentació d'un llibre d'Enrique Lynch, i.e. "Prosa y circunstancia", a càrrec de Francisco Jarauta. -- Poemes = Poemas. 13, Sembla... = Parece... (f. 32r-33r). Les correccions de la composició, indicades amb una línia horitzontal que ratlla els termes i frases corregides, fan part de la composició. Al recto dels fulls 32 i 33, una nota demanant informació sobre el sagnat de dos versos de la composició, i.e. "Brossa, díganos por favor si los versos deben justificarse a la izquierda o si están bien así.".

Ficha técnica

Pertenece a:
Fondo Joan Brossa > Preparación para la edición de obras > Pruebas de imprenta > Poesía literaria
Otros títulos:
Poemas
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
1997
Dimensiones/Duración:
Dimensions: 29,7 x 21
Idioma:
Catalán
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.00668
Topográfico:
BROSSA_PREP_PRI_PL_00005
Una misma imagen puede ser testimonio, a la vez, del pasado y anticipar un previsible futuro.
Ignasi Aballí