Imagen
1996-[1998?]
Document manuscrit i prova d'impremta. -- Documentació sobre el vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt per a un projecte de poema corpori i de poemes visuals de Joan Brossa. -- Al recto del full 264, un exemplar del menú d'un establiment de restauració en alemany, del restaurant Plaza ubicat al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt, amb les seccions del menú escrites en anglès i alemany, i el logotip del restaurant imprès al peu del menú concebut a partir d'una composició visual de Joan Brossa; i.e. una lletra "O" (o la figura d'una plaça), a un costat de la lletra "O" una lletra "A" disposada diagonalment i, al costat oposat, una lletra "Z" de mida menor disposada diagonalment.
-- Al recto del full 265, un exemplar del menú setmanal del restaurant Plaza, ubicat al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; i.e. el menú setmanal en alemany sota el títol "Speisenplan", del dilluns 21 al divendres 25 de juliol de 1997, il·lustrat amb un poema visual de Joan Brossa; i.e. una lletra "A" de color vermell disposada diagonalment al costat superior esquerre del menú i, al costat oposat, al costat inferior dret, una lletra "Z" de color vermell de mida menor disposada diagonalment. -- Al recto del full 266, una carta d'Alfred Arribas adreçada a Joan Brossa, del 17 de juliol del 1996. Arribas tramet a Joan Brossa l'encàrrec de concebre un poema corpori per al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt. -- Al recto del full 267, una fotografia reprografiada en color d'una maqueta del vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; i, al recto del full 271, una fotografia reprografiada en color de la façana de l'edifici. -- Al recto del full 268, un plànol del vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; al recto del full 269, un plànol de l'emplaçament de l'edifici; i, al recto del full 270, un alçat del vestíbul de l'edifici. -- Al recto del full 272, una composició visual concebuda per al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; i.e. el terme "Plaza" en majúscula traçat amb tinta marró, salvant les dues lletres "A" del terme traçades amb tinta vermella. Del recto del full 276 al recto del full 280, diverses proves impreses en color de versions alternatives de la composició visual. -- Al recto del full 273, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre un esbós de poema corpori amb dues lletres "A" majúscules, l'una encavallada a l'altra, traçades amb llapis; i.e. una lletra "A" majúscula al dessota d'una altra lletra "A" majúscula, amb el vèrtex superior de la lletra "A" al punt central de l'asta horitzontal de l'altra lletra "A", traçat amb llapis. Al recto del full 273, un esbós per a concebre un poema corpori alternatiu amb tres lletres "A"; i, al verso del full 273, un esbós potser per a concebre una altra composició alternativa amb les cinc vocals. -- Al recto del full 274, un esbós de diverses tasses aparellades amb plats, amb una composició visual concebuda per cada joc de tassa i plat, traçat amb bolígraf. -- Al recto del full 281, una llista reprografiada de termes traduïts del català a l'alemany i, del recto del full 282 al recto del full 285, diverses composicions visuals o esbossos de poemes corporis reprografiats, concebuts a partir dels termes en alemany o en català de la llista. Del recto del full 286 al recto del full 294, diversos esbossos reprografiats per a concebre una de les composicions com a poema corpori, i.e. un cercle o una esfera amb una renglera de sabates fixades tot al voltant de la figura circular, i diversos detalls sobre les mides i la instal·lació de l'obra en un espai del vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt. Al recto del full 295, una versió del poema corpori concebut com una composició visual, traçada amb bolígraf i signada amb bolígraf per Joan Brossa. -- Al recto del full 296, un exemplar d'un menú d'esmorzar del restaurant Plaza, ubicat al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; i.e. el menú en alemany i les diverses seccions del menú en anglès il·lustrat a partir de dos poemes visuals de Joan Brossa, i.e. una composició visual amb una lletra "A" i una lletra "Z" impreses en diagonal en costats oposats del full de menú, i una composició visual amb una lletra "O" (o la figura d'una plaça) i les lletres "A" i "Z" respectivament en dos costats oposats de la lletra "O". -- El full 297 correspon a una fotografia en color centrada en l'espai de la barra de bar circular del restaurant Plaza, amb una estructura circular suspesa del sostre, al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt; i el full 298 correspon a una fotografia en color de l'espai de taules i cadires del restaurant Plaza. Al verso de les fotografies, una etiqueta enganxada que conté una descripció en alemany i els crèdits de la fotografia, del fotògraf Ralph Richter. -- Al verso del full 303, una carta adreçada a Joan Brossa escrita amb llapis en una targeta d'Isabel Carull, de la firma Alfredo Arribas Arquitectos Asociados. Carull anuncia a Brossa que li telefonarà l'endemà al matí amb el propòsit de concertar-hi una trobada. -- El full 306 s'ha obtingut de reutilitzar un full retallat que conté la capçalera impresa de la firma Alfredo Arribas Arquitectos Asociados, amb el logotip de la firma i l'adreça de Barcelona. Al verso del full 306, el terme "Plaza" escrit amb llapis en relació amb el vestíbul de l'edifici del Commerzbank Tower de Frankfurt o en relació amb el restaurant ubicat en aquest espai. -- Del recto del full 309 al recto del full 310, una nota de premsa en alemany de l'entitat bancària Commerzbank; la nota de premsa anuncia la celebració de l'exposició "Menjar art, Essen Sehen", de poesia objecte de Joan Brossa, al Commerzbank Tower de Frankfurt del 26 de juliol al 31 de desembre de 1997. Del recto del full 311 al recto del full 312, una cronologia biogràfica breu de Joan Brossa escrita en alemany. -- Al recto del full 305, un esbós d'una instal·lació potser concebuda per a l'exposició "Menjar art, Essen Sehen", i.e. la figura d'una renglera de serpentines penjades a l'extrem superior i, arran de l'extrem inferior de les tires de paper, una safata de servir menjar amb una campana al damunt, traçat amb bolígraf.
Al recto del full 274, diverses referències de correccions escrites amb bolígraf i amb llapis probablement per a l'edició d'un obra (o un recull de textos), completament ratllat amb llapis. -- El full 305 s'ha obtingut de reutilitzar un full d'un bloc de calendari del 31 de gener, probablement del 1996. Al recto del full 305, una nota d'agenda de Joan Brossa en relació amb una trobada amb una persona anomenada pel nom de pila, i.e. "Isidre", potser Isidre Vallès i Rovira. -- Al verso del full 305, el terme (o el títol) "Escamot" escrit amb llapis, i tres esbossos de poemes objecte traçats amb llapis o amb bolígraf; i.e., un esbós amb una figura no identificada traçada amb llapis i el terme (o el títol) "Digital" escrit amb llapis; un esbós amb la figura d'una diana traçada amb llapis i el terme (o el títol) "Diana" escrit amb llapis; i un esbós amb una figura no identificada traçada amb bolígraf, potser unes arracades, i.e. la nota indicativa "Arracades" escrita amb bolígraf. -- Del recto del full 307 al recto del full 308, una nota de premsa en alemany de l'entitat bancària Commerzbank; la nota de premsa anuncia la celebració de l'exposició "Weißes Gold", de peces de porcellana xinesa procedent del mar de les Filipines, del setembre al desembre de 1997 a Frankfurt. -- El full 315 correspon a un portafolis de la firma Alfredo Arribas Arquitectos Asociados.

Ficha técnica

Pertenece a:
Otros > [Esbossos de poemes corporis i expedients de projectes sobre els poemes corporis esbossats]
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Sub-subsèrie Poemes corporis. Subsèrie Obra objectual. Sèrie Esborranys d'obra visual i objectual. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
[199****]
Idioma:
Catalán
Alemán
Inglés
Castellano
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.03508.013
Topográfico:
BROSSA_MANUS_ESB_OBJ_PC_00001_010_GF_001

Contenidos relacionados

Obras de la Colección

El oro no se asocia con la suciedad. Y el oro, como los diamantes, es un material ensalzado. Posee tal grado de abstracción que te sitúa, si lo utilizas artísticamente, en un nivel aún más elevado.
James Lee Byars