Imagen
[198-?]
Askatasuna. 3, Les goges (f. 4r). Una línia traçada amb llapis entre diversos versos de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició en diverses estrofes. -- Askatasuna. 10, Elegia (f. 6r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició amb un espai addicional entre els versos. -- Askatasuna. 11, Informe secretíssim o Una cultura catalana (f. 6r). El títol "Informe secretíssim" desestimat. -- Askatasuna. 16, Sense títol (f. 7r).
Al recto del full 7, a un costat de la composició, la nota indicativa "versaletes" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre la frase "PAÏSOS CATALANS" escrita amb lletres versaletes, en lloc de majúscules. -- Askatasuna. 17, Linotip (f. 7r). Al recto del full 7, a un costat de la composició, la nota indicativa "Pròleg" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició remarcada al pròleg de Xavier Rubert de Ventós. -- Askatasuna. 21, Bosc (f. 7r-8r). Al recto del full 8, a un costat de la composició, la nota indicativa "Pròleg" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició remarcada al pròleg de Xavier Rubert de Ventós. -- Askatasuna. 28, Sense títol (f. 8r). Al recto del full 8, la composició impresa a les galerades; i.e., el terme "MÀGIA" escrit amb lletres majúscules, i, al damunt del terme "MÀGIA", una lletra "F" majúscula, de manera que s'hi pugui llegir igualment el terme "MÀFIA"; i, a un costat de la composició impresa a les galerades, una lletra "G" majúscula escrita amb llapis, ratllada amb un línia diagonal traçada amb llapis, i, damunt la lletra "G", una lletra "F" majúscula escrita amb llapis. -- Askatasuna. 37, Espina (f. 10r). Al recto del full 10, a un costat de la composició, la nota indicativa "Visual" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició visual. -- Askatasuna. 79, Sense títol (f. 15r). Al recto del full 15, a un costat de la composició, la nota indicativa "rodó" escrita amb llapis per a indicar la necessitat d'escriure la coma del segon vers amb lletra rodona en lloc de cursiva. -- Askatasuna. 85, Sense títol (f. 16r). Al recto del tercer full de les galerades, una versió més preliminar de la composició escrita amb llapis. -- Askatasuna. 92, Pauses (f. 18r). Al recto del full 18, una composició impresa a les galerades desestimada, substituïda per la composició titulada "Pauses"; i.e., una composició sense títol completament ratllada amb llapis que es compon de set signes escrits l'un al dessota de l'altre, cadascun precedit pel nom del signe corresponent; i.e., "Coma ,", "punt i coma ;", " dos punts :", "cometes " " ", "parèntesi ( )", "asterisc *", i "claudàtors [ ]". Al recto del segon full de les galerades, potser una versió de la composició (o una composició substitutòria); i.e., el terme (o el títol) "Tancada" escrit amb llapis amb lletres majúscules, i, al dessota del terme (o el títol) "Tancada", uns parèntesis i uns claudàtors d'obertura i de tancament traçats amb llapis, i la conjunció disjuntiva "o" escrita en minúscula entre els dos parells de signes; i.e., "( ) o [ ]" escrit amb llapis. Al verso del segon full de les galerades, una composició escrita amb llapis probablement substitutòria, titulada "Pauses"; i.e., una coma, un punt i un punt i coma escrits amb llapis al dessota del títol "Pauses", escrit amb lletres majúscules. -- Askatasuna. 95, Sense títol (f. 18r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Askatasuna. 99, Salon d'art (f. 19r-20r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició amb diverses estrofes. A un costat de la composició, l'acrònim d'Estats Units d'Amèrica, i.e. "EUA" escrit amb llapis. -- Askatasuna. 102, Matí de juny el gener (f. 20r). El títol "Matí de juny al gener" desestimat. -- Askatasuna. 103, Panys (f. 20r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició en diverses estrofes. -- Askatasuna. 109, Sense títol (f. 21r). Al recto del full 21, a un costat de la composició, un esquema traçat amb llapis per a indicar la disposició dels termes de la composició. -- Askatasuna. 118, Díptic (f. 22r). Els versos de la segona composició, titulada "Esfera terrestre", estan escrits centrats. -- Askatasuna. 122, Sense títol (f. 22r). Una línia traçada amb llapis entre els versos de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició en diverses estrofes. -- Askatasuna. 128, Sense títol (f. 23r). Al recto del full 23, a un costat de la composició, la nota indicativa "Pròleg" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició remarcada al pròleg de Xavier Rubert de Ventós. -- Askatasuna. 132, Poema (f. 24r). El vers que clou la composició està escrit sagnat respecte dels altres versos. -- Askatasuna. 136, Parallamps (f. 24r). Diverses línies traçades amb llapis per a indicar la disposició correcta dels termes i frases de la composició. -- Askatasuna. 156, Sense títol (f. 27r). Al recto del full 27, a un costat de la composició, una fletxa traçada amb llapis per a indicar la necessitat de desplaçar el tercer vers de la composició, i concebre'l com el penúltim vers. -- Askatasuna. 161, Acció (f. 27r-28r). Una línia traçada amb llapis entre el desè i l'onzè vers de la composició per a indicar la necessitat de concebre la composició amb una estrofa addicional. -- Askatasuna. 165, Home que es banya (f. 28r-29r). El títol "Home banyant-se" desestimat. Al recto del full 29, a un costat de la segona composició, l'anotació química de l'aigua escrita amb llapis. -- Askatasuna. 168, Penell (f. 29r). Al recto del full 29, a un costat de la composició, un esquema traçat amb llapis per a indicar la disposició correcta dels versos de la composició. -- Askatasuna. 173, Sonet (f. 30r). Una línia traçada amb llapis entre el terme "Inconsciència" i la primera frase que designa una carta de la baralla espanyola per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre el terme i la frase; i una segona línia traçada amb llapis entre la darrera frase que designa una carta de la baralla espanyola i el terme "Consciència" per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre la frase i el terme que clou la composició. -- Askatasuna. 183, Sac de sang (Historieta) (f. 31r). El títol "Sang de sang (Historieta)" desestimat. -- Askatasuna. 187, Sense títol (f. 31r). Al recto del full 31, a un costat de la composició, probablement una provatura escrita amb llapis per a compondre el primer vers de la composició; i.e., "altres vegades" escrit amb llapis. -- Askatasuna. 188, Formatge (f. 31r). Al recto del full 31, el nom "Mickey Mouse" escrit amb llapis; i.e., potser una provatura per a compondre la composició. -- Askatasuna. 194, Sense títol (f. 33r). Al recto del full 33, el terme "aigua" escrit amb llapis entre la composició i la composició següent. -- Askatasuna. 199, Nus (f. 34r). Al recto del full 34, una provatura en llapis per a traçar la línia sinuosa de la composició (o una mostra de la línia sinuosa traçada amb llapis). -- Askatasuna. 201, Telegrafia (f. 34r). Al recto del full 34, a un costat de la composició, la nota indicativa "rodó" escrita amb llapis per a indicar la necessitat de concebre diversos termes de la segona estrofa de la composició en lletra rodona en lloc de cursiva. -- Askatasuna. 216, Sota els nassos (f. 36r-37r). Una línia traçada amb llapis entre els termes de la composició per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre els termes. -- Askatasuna. 221, Cap de vell (f. 37r-38r). La segona estrofa de la composició està encapçalada pel títol "Accessoris". -- Askatasuna. 231, A Edgar A. Poe (f. 39r). El títol "A Edgard Poe" desestimat. Una línia traçada amb llapis entre les lletres dels termes (o de les síl·labes) disposades horitzontalment per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre les lletres (o per a indicar la disposició correcta de les lletres de la composició). -- Askatasuna. 239, Sense títol (f. 40r). Al recto del full 40, a un costat de la composició, el terme "Serp" escrit amb llapis amb la lletra inicial en majúscula, desplaçada avall respecte de les altres lletres del terme, de manera que la part superior de l'asta de la lletra "S" enllaci amb la lletra "e" al terme "Serp". -- Askatasuna. 240, Música (f. 40r). Al recto del full 40, a un costat de la composició, la nota indicativa "pròleg" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició remarcada al pròleg de Xavier Rubert de Ventós. -- Askatasuna. 242, Recordatori (f. 40r-41r). Al recto del quart full de les galerades, una versió de la composició escrita amb llapis, i, al verso del full, una provatura escrita amb llapis per a compondre la quarta estrofa de la composició. -- Askatasuna. 243, On l'artista es converteix en un instrument de producció (f. 41r). El títol de la composició escrit en dues línies (o versos), i.e. "On l'artista es converteix / en un instrument de producció". -- Askatasuna. 247, Agulla (f. 42r). El títol "Canvi d'agulles" desestimat. -- Askatasuna. 249, Sense títol (f. 42r). Els primer, el tercer, el quart, el sisè i el setè vers de la composició estan escrits sagnats respecte dels altres versos. -- Askatasuna. 260, Semen christianorum (f. 45r). El títol "Semen cristianorum" desestimat. Al recto del full 45, a un costat de la composició, la nota indicativa "Pròleg" escrita amb llapis; i.e., es tracta d'una composició remarcada al pròleg de Xavier Rubert de Ventós. -- Askatasuna. 267, Sense títol (f. 46r). Al recto del full 46, la composició corregida; i.e., la segona lletra "A" de "CARNA" ratllada amb llapis, i, a un costat de la composició, una lletra "A" a mig escriure traçada amb llapis per a indicar la forma correcta de la darrera lletra del títol "CARNA", amb la franja dreta de la lletra sense escriure. -- Askatasuna. 268, Elegia (f. 46r). Al recto del full 46, a un costat de la composició, la nota indicativa "rodó" escrita amb llapis per a indicar la necessitat d'escriure una coma del setè vers amb lletra rodona en lloc de cursiva. -- Askatasuna. 270, Sense títol (f. 46r). Una línia traçada amb llapis entre les tres primeres lletres del terme "LLUM", disposat verticalment, probablement per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre les lletres. -- Askatasuna. 275, Tramesa (f. 47r). Els versos senars de la composició, salvant el primer vers, estan escrits sagnats respecte del versos parells. -- Askatasuna. 278, Nou segons (f. 48r). Una línia traçada amb llapis entre els termes de la composició per a indicar la necessitat de deixar un espai addicional entre els termes. Al recto del full 48, a un costat de la composició, la nota indicativa "Data" escrita amb llapis per a indicar la necessitat d'escriure-hi una data, probablement un any.

Ficha técnica

Pertenece a:
Otros > Els entra-i-surts del poeta : roda de llibres (1969-1975)
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Serie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
Publicación/Producción:
[198-?]
Idioma:
Catalán
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.JBR.01014.003
Topográfico:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00165_003

Documentos de archivo relacionados

Este documento es parte de...

Este documento se compone de...

Mi obra es mi cuerpo, mi cuerpo es mi obra.
Helena Almeida