Documenta 5
Documenta 5
1972
audio archive
image not available online
restricted access: You can access this content from the library computers of MACBA. Come to see us! See timetable of the library

"La Documenta 5 podria haver passat a l'Història com el primer exemple d'exposició com a espectacle. L'art retorna al museum, supervisat pel suís Harald Szeemann. El tema principal de la Docuementa de Kassel fou el significat polític, econòmic i medial. Era com si les avantguardes haguessin estat enterrades pel bé. La significació potencial de l'art s'individualitzà i es proclamà com a temàtica a tractar per part dels artistes i com a una responsabilitat del curador. L'artista-curador, per un costat; l'artista-cantant, d'un altre: aquesta constel·lació determinà les següents edicions de la Documenta. Per aquest motiu, aquest film no es pot considerar únicament un reportatge sobre un event històric sinó per analitzar la "Documenta" com un tot. D'alguna manera aquest film de Cornelis és conceptualitzat com una manera d'apropiar-se l'event, que analitza i qüestiona la les definicions dels realitzadors de l'exposició. En el film, l'artista ignora i es qüestiona la posició autoritària que se li ha oferit a ell mateix a través del seu mitjà i mou a l'espectador a jutjar-lo. El comentari és limitat. Tot això és posat en perspectiva i completat amb varies entrevistes. Això revel·la alguna mena de principi ètic: els creadors i els artistes (així com l'audiència) no estan sent patronizats, sinó que se'ls deix parlar per ells mateixos. Les veus són posades en relació mitjançant el comentari mutu a través de l'edició. Imatges i llenguatge són menys tautològics que complementaris. Els moviments exploratoris de la càmera creen un vincle entre l'obrea i el context, per una banda, i permeten a l'espectador, de l'altra, la dissociació d'ell mateix amb la imatge, encoratjant-lo a crear ell mateix alguna mena d'imatge pròpia. Tot això revel·la un escepticisme delicat vers els estaments. En fer això , Cornelis possibilita una perspectiva clara i desmitificada." [Traducció del text sobre l'obra que figura a www.argosarts.org]

The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to colleccio@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
colleccio@macba.cat

for further information
Image loan request