1499_002_rgb--imatge-objeto-para-deletrear-la-palabra-poema-poema-objecte-n-5-prototip-per-a-una-edicio-illimitada
1499_002_rgb--imatge-objeto-para-deletrear-la-palabra-poema-poema-objecte-n-5-prototip-per-a-una-edicio-illimitada
Francesc Torres
Objeto para deletrear la palabra poema (Poema Objecte nº 5). Prototip per a una edició il·limitada
Object to Spell the Word Poem (Object Poem nº 5). Prototype for an ilimited edition
1969
Torres arriba a la pràctica artística a través de la investigació sobre el llenguatge. Poeta, Torres forma part d’un grup de creadors que se centren en la recerca de les possibilitats expressives de la paraula, molt properes a les investigacions modernes del llenguatge com a material formal (juntament amb l’escultor Jordi Pablo, Carles Camps i Santi Pau, tots ells molt influenciats pel treball de Joan Brossa). D’aquestes obres no ens en queden pràcticament exemples pel fet que s’han destruït. L’empremta que deixa l’interès pel llenguatge, però, sí que la podrem rastrejar en una sèrie d’obres de caràcter objectual que combinen la recerca formal i l’enginyeria, a través de la noció de prototip i de la idea de fabricació i d’autoria. Prototype for a Series of Multiples in Poliester, de 1968-1969, denota una preocupació en comú amb els artistes de la seva generació: la recerca de l’objectivitat en la realització d’una obra, o més ben dit, la voluntat de defugir la subjectivitat que dominava la pràctica de la pintura per part de la generació d’artistes precedent.---L’abstracció expressionista de Tàpies i els informalismes a què ha donat lloc el llenguatge abstracte topen frontalment amb les aspiracions d’una nova generació d’artistes que, com els minimalistes americans, han reduït l’expressió personal al mínim imaginable. Conscientment o inconscient, l’aparent reducció formal que el minimalisme aporta a l’art obre la porta a l’explosió formal i temàtica dels anys setanta. A Torres, però, li interessa l’obra en la mesura en què és acció, per la qual l’obra funciona com a medi de transmissió i contacte amb l’espectador. El poema existeix quan és llegit, i l’obra quan l’espectador la percep. Així, doncs, Torres proposa l’any 1968 les escultures “retallables” que l’espectador ha de fer, ha de muntar com si es tractés d’un dispositiu mecànic, com és el cas de Poème-emèop (1968), Objeto para deletrear la palabra poema (1969) o P…O…E…M…A (1969). Els anys 1968 i 1969 fan evolucionar l’escultura cap al poema escrit en un objecte, estructura geomètrica i contenidor a la vegada. Sculptura, de 1969, consisteix en una urna de plexiglàs amb aigua on suren lletres que formen la paraula “sculptura”. Bartomeu Marí: Francesc Torres, catàleg de l’exposició Da Capo, realitzada al MACBA l’any 2008.
see more show less
The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
original title
Objeto para deletrear la palabra poema (Poema Objecte nº 5). Prototip per a una edició il·limitada
year of acquisition
2000
type of object
Object
dimensions
23 x 23 x 23.1 cm
Copyright
© Francesc Torres, VEGAP, Barcelona
registration number
R.1499
date
1969
fonds
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
media
Filled cardboard and "letraset" transfers
credits
MACBA Collection. MACBA Foundation
original title
Objeto para deletrear la palabra poema (Poema Objecte nº 5). Prototip per a una edició il·limitada
registration number
R.1499
date
1969
year of acquisition
2000
fonds
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
type of object
Object
media
Filled cardboard and "letraset" transfers
dimensions
23 x 23 x 23.1 cm
credits
MACBA Collection. MACBA Foundation
Copyright
© Francesc Torres, VEGAP, Barcelona
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to colleccio@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
colleccio@macba.cat

for further information
Image loan request