amar0001--imatge-amar0001jpg
amar0001--imatge-amar0001jpg
Asociación de Artistas Actuales
AAA. Estatutos de la Agrupación de Artistas Actuales
[1953-1959]
Estatuts de la Agrupación de Artistas Actuales (AAA), que acabarà sent l'Asociación de Artistas Actuales. Els estatuts tenen 37 articles que versen sobre: el nom, finalitats, domicili i personalitat; els socis; l'assemblea; la junta de govern; la dissolució; i la reforma dels estatuts. La data s'atribueix tenint en compte la fundació de l'Associació el 1953, tot i així hi ha una nota manuscrita al primer foli amb l'anotació "en 1956 se creó". Es dedueix que és una nota manuscrita posterior a la realització del document per part d'algun dels propietaris del fons que intentà organitzar el material. És possible que sigui un error al confondre la data de fundació de l'Associació i les dates en les que s'inicia els Salones de Mayo (el primer és l'any 1957). Aquests estatuts són anteriors al següent esborrany d'estatuts, més complets i amb modificacions, que daten del 25 de febrer de 1959 (número de registre A.MAR.0003).
see more show less
The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
series
Secció Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
language
Castellà
registration number
A.MAR.0001
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
dimensions/duration
27.5 x 21.5 cm
type of material
Document
year of incorporation
2007
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
series
Secció Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
dimensions/duration
27.5 x 21.5 cm
language
Castellà
type of material
Document
registration number
A.MAR.0001
year of incorporation
2007
Catalonia
Spain
1951 - 1960
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request