Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Visual poetry
1919 - 1998
audio archive
image not available online

Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa, Joan Brossa, 1919 - 1998

The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
original title
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
year of acquisition
2011
credits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
registration number
A.JBR.SB.008
date
1919 - 1998
fonds
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
original title
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
registration number
A.JBR.SB.008
date
1919 - 1998
year of acquisition
2011
fonds
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
credits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
parts of the document
200 documents
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions, un poema visual i una llista d'obres]
document
2011
[Dos retalls de premsa il·lustrats amb l'escut del Futbol Club Barcelona]
document
2011
Navigants techniques = Cockpit crew ; Navigants commerciaux = Cabin crew
document
2011
[Un retall de premsa amb il·lustracions de la llengua de signes]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb diversos tipus de nus de corbata]
document
2011
[Un retall de premsa amb diverses notícies il·lustrades]
document
2011
Pirámide
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb dotze estrelles disposades en cercle]
document
2011
[Un retall de premsa d'un fragment d'anunci publicitari]
document
2011
Cap de bou
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
[Un guió de cinema o animacions de poesia visual o de poemes objecte]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una dona asseguda en una cadira al costat d'un balancí]
document
2011
[Un retall il·lustrat amb dues bobines i una cinta magnètica de casset per a un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un llum de sostre]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Acomodador
document
2011
Miratge
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
A de cadira
document
2011
[Un esbós de poema objecte o instal·lació]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Duel
document
2011
[Un poema visual] / Joan Brossa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres retalls per a un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb quatre fotografies d'una demolició]
document
2011
Llegenda
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Publicidad, publicidad
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una seqüència de deu dibuixos d'un atleta en una cursa d'obstacles]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una lletra "A" en una pancarta d'una manifestació]
document
2011
[Un esbós de poema objecte o un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia del papa Joan Pau II en un acte social]
document
2011
[Un retall de premsa amb un signe de dues cometes]
document
2011
[Poemes visuals, retalls de premsa amb il·lustracions per a concebre poesia visual i esbossos de poemes objecte i d'instal·lacions]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'August Strindberg]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un ex-libris o un logotip per a l'Arxiu Joaquim Gomis]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home preparant material pirotècnic per a un espectacle]
document
2011
[Un retall amb un fotograma de la pel·lícula "Oliver Twist" (1948)]
document
2011
[Una targeta amb els senyals de permès fumar i de prohibit fumar]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un cercle]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un dibuix d'un home amb una túnica blava]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres poemes visuals traduïts al castellà i tres retalls de premsa per a un poema visual]
document
2011
Trieu
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un monjo amb la Mare de Déu de Montserrat]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions]
document
2011
[Un text en prosa i un poema visual en solidaritat amb el poble de Nicaragua]
document
2011
Sherlock Holmes
document
2011
La peça del perill
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home amb un gos, tots dos amb ulleres] / REUTER-UPI
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un bosc amb el rètol de prohibit embrutar]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home uniformat amb material pirotècnic]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home pronunciant un discurs i dues franges diagonals]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb l'escut del Cuerpo Nacional de Policía]
document
2011
[Un retall de premsa amb un fragment d'un anunci publicitari]
document
2011
On és el guia?
document
2011
[Poemes visuals i retalls de premsa per a concebre poesia visual]
document
2011
[Un retall amb un dibuix d'un director d'orquestra]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de tres homes portant cadascun una lletra del terme "paz"]
document
2011
[Un retall amb dues fotografies d'un tren de vapor]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
Zero
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un jove amb un llibre obert a les mans]
document
2011
[Esbossos d'instal·lacions o poemes objecte]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Camino
document
2011
A través del espacio
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Transformations de gibus en chapeaux de dames : (seule maison à Paris exécutant ce travail)
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un dibuix d'una mà sostenint una batuta]
document
2011
[Tres poemes visuals]
document
2011
Pont
document
2011
[Una il·lustració d'una mà i una creu grega i una fotografia d'uns prismàtics per a un poema visual]
document
2011
Recorregut sonor
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un pentagrama musical]
document
2011
[Un text en prosa sobre diversos poemes objecte, diversos títols i poemes visuals]
document
2011
[Poemes visuals, una prosa sobre els primers poemes objecte de Joan Brossa, títols diversos i provatures per a concebre una sextina]
document
2011
Trazado del terreno de juego ; Pasillo de lanzamiento de tiros libres / La Vanguardia
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb la part superior de l'estatueta del concurs dels Oscars de cinematografia]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un higròmetre caracteritzat amb la figura d'un frare]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Cu
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una lluna]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Pauta
document
2011
Sedàs
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres cartel·les de poemes experimentals]
document
2011
Termòmetre
document
2011
Evolució dels antecessors de l'home
document
2011
[Escut de la ciutat de Barcelona]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb dos croquis d'una graderia d'un estadi esportiu]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de Felipe González Márquez entaulat i menjant amb un bastonet xinès]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de material pirotècnic]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
L'abraçada
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un director d'orquestra amb una batuta]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home retrat de front amb els ulls tapats amb una franja]
document
2011
[Un guió de poesia visual animada, tres poemes visuals i diverses cartel·les relatives a poemes experimentals]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una reproducció de l'escut de la Central Intelligence Agency dels Estats Units d'Amèrica]
document
2011
Teatre de Can Butjosa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una grua torre]
document
2011
Avaria
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Crecimiento de tu hijo / Nutribén
document
2011
Dues pipes
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Equivalent
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home traient fum per la boca]
document
2011
Gran Teatro del Liceo
document
2011
Llenguatge
document
2011
[Fotografies en retalls de premsa]
document
2011
Lletra
document
2011
Hitchcock
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Poema a Rafael Alberti / Joan Brossa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Aclaración
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Dos poemes visuals i un poema en vers lliure]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb la figura d'un compàs]
document
2011
Partitura
document
2011
[Retalls de premsa, escuts d'equips de futbol i un programa d'excursions en bicicleta a comarques del País Valencià]
document
2011
Hope
document
2011
[Un esbós de poema objecte i un poema visual]
document
2011
Contra l'atzar
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia del papa Joan Pau II en un acte social]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Naixença de la lletra
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un gat]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Torna a ser
document
2011
Poema descentrat
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
La carta del peix
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de comandaments militars]
document
2011
Viatge
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Homenatge a Busby Berkeley
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una postal de Nadal per a concebre un poema visual]
document
2011
[Manuscrits de poemes visuals, esbossos d'instal·lacions o poemes objecte i proves d'impremta d'un catàleg d'exposició]
document
2011
Homenatge a un partit
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual o un poema objecte]
document
2011
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to colleccio@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
colleccio@macba.cat

for further information
Image loan request