Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
Movable and immovable property management
1995-
audio archive
image not available online

Documents sobre l’adquisició, construcció i adequació, inventari, conservació, protecció, utilització, alienació i cessió de béns mobles i immobles. Es consideren béns immobles els terrenys, edificis i equipaments integrats en edificis (instal·lacions elèctriques, de gas, aigua, etc). Es consideren béns mobles el material i equipament d’oficina, el material i equipament de conservació, el maquinari i programari informàtic, els vehicles, i els drets d’ús adquirits sobre béns immaterials. La inscripció en els registres oficials de la marca, el nom comercial o altres béns immaterials del MACBA es classificarà a través de l’entrada 0610 Inscripció en els registres oficials, o les seves dependents jeràrquiques. A efectes de classificació, les obres d’art o el material bibliogràfic i documental del Consorci no es consideraran béns mobles, sinó que es classificaran a les seccions 0700 Gestió del patrimoni artístic o 0800 Gestió del patrimoni documental i bibliogràfic.

The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
original title
Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
year of acquisition
2014
credits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
registration number
A.HIS.SC.004
date
1995-
fonds
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
original title
Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
registration number
A.HIS.SC.004
date
1995-
year of acquisition
2014
fonds
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
credits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
parts of the document
26 documents
Reportatge sobre l'inici de les obres del MACBA. 1ª Fase. Ginés I. Navarro -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Projecte d'obres]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Biblioteca -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
MACBA l'espai. Un film sobre el MACBA de Richard Meier realitzat per Leopoldo Pomés [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Vista aèria -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Auditori -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2015
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Centre d'Estudis i Documentació [Distribució espais]
document
2016
MACBA Store Laie [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2016
Edifici Centre d'Estudis i Documentació MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2016
Edificis MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2021
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to colleccio@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
colleccio@macba.cat

for further information
Image loan request