Desitjos i necessitats. Noves incorporacions a la Col·lecció MACBA [Reportatge fotogràfic exposició]
Desires and necessities. New incorporations to the MACBA Collection [Photographic exhibition report]
18-6-2015 - 30-5-2016
Desitjos i necessitats. Noves incorporacions a la Col·lecció MACBA [Reportatge fotogràfic exposició] [arxiu d'imatge digital], MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Bartomeu Marí, Rafael Vargas, Departament d'Exposicions. MACBA, 18-6-2015 - 30-5-2016
The texts of the MACBA Collection draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
code and series
0916. Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les exposicions
type of material
Arxiu d'imatge digital
year of incorporation
2015
other titles
Col·lecció MACBA XXX
production events
Desitjos i necessitats. Noves incorporacions a la Col·lecció MACBA, MACBA, 2015 - 2016
Copyright
© De les obres: els artistes, © MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona
registration number
A.HIS.03796
Històric MACBA
Catalonia
Spain
Barcelona (Spain)
2011 - 2020
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the macba library per més informació sobre l'obra o l'artista.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request