a05749--imatge-a05749jpg
a05749--imatge-a05749jpg
Manuel Olveira
Proxecto-Edición 06
2007
Projecte dirigit per Manuel Olveira i organitzat per la Fundación Luis Seoane, el Museo de Arte Contemporánea i el Centro Galego de Arte Contemporánea. -- Conté material de diferents artistes. -- A la coberta posterior de Proxeto-Edición: "Esta publicación é o primeiro volume xenérico derivado da primeira fase de Proxecto-Edición que corresponde ao primerio ano de traballo dos tres inicialmente previstos para o desevolvemento total do proxecto. Con ela queremos elaborar unha recompilación, dar conta e facer comunicable o traballo producido al longo do 2006 co fin de facer visible toda unha serie de cuestións, problemas, discusións, logros, asuntos pendentes e colaboracións presentes en cada unha das obras producidas, nos seminarios, nos encontros ou nas exposicións".
see more show less
The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
language
Gallec, Castellà, Anglès
registration number
A05749
dimensions/duration
32.5 x 22.5 x 8 cm
type of material
Recipient
year of incorporation
2009
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
dimensions/duration
32.5 x 22.5 x 8 cm
language
Gallec, Castellà, Anglès
type of material
Recipient
registration number
A05749
year of incorporation
2009
Spain
Exhibitions
2001 - 2010
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request