a00978--imatge-a00978jpg
a00978--imatge-a00978jpg
Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Robert Morris, Lawrence Weiner
1968
Concebut per Seth Siegelaub com a exposició en format de llibre d'artista de baix cost, es va proposar a cadascun dels set artistes que hi col·laboren realitzar una obra de vint-i-cinc fulls més una coberta amb el títol, que pogués ser ser reproduïble utilitzant la que aleshores era una innovació tecnològica, la màquina Xerox. Finalment es va utilitzar l'offset tradicional per a la impressió perquè les fotocòpies resultaven més cares, tot i així preval el nom "Xerox Book" per a identificar aquesta obra. Siegelaub va publicar un miler de còpies d'aquesta obra com a projecte accessible per a un públic ampli.
see more show less
The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
other titles
Andre, Barry, Huebler, Kosuth, Lewitt, Morris, Weiner
dimensions/duration
27.9 x 21.5 cm
type of material
Monografia
year of incorporation
2008
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
language
Anglès, Francès, Alemany
registration number
A00978
other titles
Andre, Barry, Huebler, Kosuth, Lewitt, Morris, Weiner
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
dimensions/duration
27.9 x 21.5 cm
language
Anglès, Francès, Alemany
type of material
Monografia
registration number
A00978
year of incorporation
2008
United States
1961 - 1970
Artists' books
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the MACBA Library for more information on the work or artist.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution, you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request