OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.

Revista d'un moviment anarquista d'Amsterdam que va existir durant dos anys (1965-1967), un dels seus membres fundadors va ser Roel van Duyn juntament amb Rob Stolk, qui també va ser impressor de la revista. També hi van destacar les figures de Sara Duys-Stolk, Robert Jasper Grootveld, Luud Schimmelpennink, Peter Bronkhorst i Han Tuynman. -- El format dels 12 primers núms. és 30 x 11 cm; la resta d'exemplars mesuren 60 x 21 cm. -- Inclou un núm. extra (1967). -- Realizat amb ciclostil del núm. 1 al 6, a partir del núm. 7 imprès en el sistema òfset. -- Per a més informació consultar el text destacat al web del MACBA (veure camp URL).

The texts of the MACBA Collection draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.
dimensions/duration
30 x 11 cm
type of material
Publicació en sèrie
credit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
language
Neerlandès o flamenc o holandès
registration number
A00255
images
1 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
Enquiry the macba library per més informació sobre l'obra o l'artista.
If you want to make a work loan request, go to arxiu@macba.cat.
If you want the image of the work in high resolution you can send an image loan request.
contact
for more information, please contact us through the following links
for further information
arxiu@macba.cat

for further information
Image loan request