digital repository

Poesia visual : Eina juny 73
Joan Brossa, Carles Camps i Mundó, Ramon Canals i Guilera, Gabriel Guasch, Santiago Pau i Bertran, Albert Ràfols-Casamada, Francesc Torres Iturrioz, Guillem Viladot, Josep Iglésias del Marquet, Eina, Escola de Disseny (Barcelona, Catalunya)
images
2 images
this content can only be
watched in the library
of macba.
this content can only be
watched in the library
of macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
this content can only be
watched in the library
of macba.
this content can only be
watched in the library
of macba.