Audio

Son[i]a #241 Yayo Herrero

Yayo Herrero

20 Jun. 2017
Category
Ràdio Web MACBA

L'ecofeminista Yayo Herrero parla sobre les diferents manifestacions de l’ecofeminisme; sobre la gestió política dels desitjos, les expectatives i les necessitats; sobre la importància dels treballs reproductius i la necessitat d'establir nous patrons de coresponsabilitat social i institucional; i sobre la gestió dels comuns.

Ràdio web MACBA Check out more information about the audio. This program is a Ràdio web MACBA production.

  • Play

  • Share

    Email

  • Comment

    Sign in

    In order to create your own Itineraries or comment you have to register. Not registered yet? Click here

  • Download

Related

Audio

Activities

Videos

Why did you visit the MACBA website?

Thank you very much! Your reply will help us improve this website.