Imagen
[19--]

Document manuscrit. -- Un text en prosa sobre diversos poemes objecte reproduïts al recull "Poemes objecte", de Joan Brossa (Barcelona: Servicios Editoriales, 1978), escrit amb llapis; diversos títols escrits amb llapis; provatures escrites amb llapis per a una composició, potser una sextina; i dos poemes visuals traçats amb llapis. -- Al recto del full 1, un text sobre diversos poemes objecte reproduïts al recull "Poemes objecte", de Joan Brossa (Barcelona: Servicios Editoriales, 1978). Al recto del full 3, un text escrit en llapis inintel·ligible, i.e. potser un esborrany de carta; i, al verso del full 3, diversos termes en francès traduïts del català en relació amb els termes que figuren als poemes objecte reproduïts al recull "Poemes objecte", de Joan Brossa (Barcelona: Servicios Editoriales, 1978). Al recto del full 13, una provatura escrita amb llapis sobre els anys de realització dels poemes objecte del recull. Al recto del full 10, un títol potser per a un recull de poesia visual i de poemes objecte de Joan Brossa; i.e. "Joan Brossa", "Poemes visual, poemes objecte", escrit amb llapis. -- Al recto del full 2, tres títols escrits amb llapis potser per posar títol a sextines, i.e. "Jocs de guants", "L'esquella del seny" i "Seny i esquelles" escrit amb llapis. -- Al full 4, el títol "Septet visual" escrit amb llapis i, al dessota del títol "Septet visual", els títols escrits amb llapis "El matí de l'astròlatra", "Setenament", "Molí de tintes", "Serifala", "Arriel", "La carta del peix" i "La nit de capricorn". Del recto del full 5 al verso del full 7, diverses provatures escrites amb llapis per a concebre títols. -- Al recto del full 8, diverses provatures escrites amb llapis potser per a compondre una sextina amb els mots-rima "vida" i "flames". -- Al recto del full 9, l'oració "Se li'n fot" escrita amb llapis, i diverses provatures escrites amb llapis per escriure una frase procedent de la "Bíblia", del "Llibre de Daniel" de l'"Antic Testament"; i.e. "Mane, Temel, Fares", "Xeol", "Sala Ufarsí", "Sala Farsi", i "Mene, Tekel, Phares", escrit amb llapis. Al verso del full 9, les frases (o els títols) "Sala més" i "Salo tot" escrites amb llapis. -- Al recto del full 11, diversos títols escrits amb llapis; i.e. "Xixel", "Xihor", "Sereny", "Ángel Ferrant", "Xeol", "As d'art", "Jòquer d'art", "Sala Artal", "Trum", "Picamartí", "Traspic", etc. -- Al recto del full 12, una composició amb tres figures compostes cadascuna de dues línies (o ratlles), escrites amb llapis l'una al dessota de l'altra; i.e. la primera figura es compon de dues línies verticals traçades amb llapis, l'una al costat de l'altra, com si es tractés de dues lletres "I" o de la xifra "II" de la numeració romana; la segona figura es compon de dues línies que formen un angle recte, com si es tractés d'una lletra "L"; i la tercera figura es compon de dues línies diagonals, disposades de manera que poden fer pensar en una lletra "X" (o una aspa). Al verso del full 12, una versió de la composició visual potser més avançada, escrita amb llapis. -- Al recto del full 14, una composició visual amb dues lletres "A" traçades amb llapis i tres línies verticals traçades amb llapis, i, al verso del full 14, el nom d'una entitat escrit amb llapis, i.e. "Comitè Superior de la Imatge" escrit amb llapis.

Technical details

Belongs to:
Other > [Poemes visuals, una prosa sobre els primers poemes objecte de Joan Brossa, títols diversos i provatures per a concebre una sextina]
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[19--]
Language:
Catalan
Spanish
English
French
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03496.007.002
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00073_007_002

Related