Imagen
2007
8 peces diverses, 1 videodisc (digital) ; en capsa de 32,5 x 22,5 x 8 cm
Projecte dirigit per Manuel Olveira i organitzat per la Fundación Luis Seoane, el Museo de Arte Contemporánea i el Centro Galego de Arte Contemporánea. -- Conté material de diferents artistes. -- A la coberta posterior de Proxeto-Edición: "Esta publicación é o primeiro volume xenérico derivado da primeira fase de Proxecto-Edición que corresponde ao primerio ano de traballo dos tres inicialmente previstos para o desevolvemento total do proxecto.
Con ela queremos elaborar unha recompilación, dar conta e facer comunicable o traballo producido al longo do 2006 co fin de facer visible toda unha serie de cuestións, problemas, discusións, logros, asuntos pendentes e colaboracións presentes en cada unha das obras producidas, nos seminarios, nos encontros ou nas exposicións".

Technical details

Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Language:
Galician
Spanish
English
Identification number:
A05749