Imagen
[198--199-]
Document manuscrit. -- Una mà estesa traçada amb llapis i, al palmell de la mà, les línies de la mà traçades amb llapis; les línies de la mà segueixen el traçat d'una lletra "A". -- Al recto del full 6, diverses línies traçades amb tinta vermella, potser per a concebre les línies de la mà del poema visual; i al verso del full 6 una versió de la composició visual traçada amb llapis. Al verso del full 17, una altra versió de la composició visual traçada amb llapis. Al recto del full 18, la font del poema visual; i.e.
, un retall de premsa d'una publicació en francès enganxat en un full, il·lustrat amb la figura de la mà estesa i les línies del palmell de la mà i, al peu d'aquesta figura, una descripció de la disposició de les línies seguit d'una interpretació de mal auguri pròpia de la quiromància, i.e. "Une petite ligne horizontale traverse la ligne de la vie et la ligne de santé", "Accident ou très grave maladie".
Al verso del full 6, tres termes escrits amb llapis l'un al dessota de l'altre, completament ratllats amb llapis, potser amb relació a tres poemes visuals; i.e. "Che" escrit amb llapis, de Che Guevara, un terme inintel·ligible escrit amb llapis, i "Marx" escrit amb llapis, de Karl Marx. -- Al verso del full 6, a un marge del full, un cercle (o una circumferència) traçat amb llapis.

Technical details

Belongs to:
Other > [Poemes visuals i referències de poemes visuals]
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[198--199-]
Language:
French
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03499.029.003
Call number:
BROSSA_MANUS_ESB_OBJ_PO_00001_029_003

Related Archive documents

This document is part of...

The artist has to face the unknown with a positive mood and sink his teeth without fear
Eduardo Chillida