Imagen
[19--]

Document manuscrit. -- La frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" escrita amb tinta amb lletres majúscules, l'un terme de la frase al dessota de l'altre, i el topònim en majúscula "BARCELONA" escrit en vertical amb la lletra "B" del terme "LLIBRE", amb la lletra "E" de la preposició i l'article contrets en "DEL", i amb la lletra "N" del topònim "GUINARDÓ", un barri de la ciutat de Barcelona; les lletres del topònim "BARCELONA" estan escrites amb tinta blava i les altres lletres amb tinta negra. -- Amb el full que conté la composició, una versió de la composició visual amb les lletres de la frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" escrites amb tinta negra i les altres lletres de la composició amb tinta blava. El full s'ha obtingut de retallar un full que conté al verso diversos comptes d'una comptabilitat d'ingressos, així com una referència a un contracte, escrit amb tinta i amb llapis de la mà de Pepa Llopis. -- Amb el full que conté la composició, una versió de la composició visual en dos fulls amb els termes de la frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" escrits en vertical, l'un terme al costat de l'altre, i el terme "BARCELONA" escrit en horitzontal amb les lletres "B" de "LLIBRE", "E" de "DEL" i "N" de "GUINARDÓ". El primer full s'ha obtingut de retallar un sobre i el segon full s'ha obtingut de retallar un full que conté un fragment d'un esborrany de carta de Joan Brossa a Banca Catalana, del 30 de maig de 1984, per reclamar la devolució d'una quota cobrada a compte d'una targeta de crèdit d'aquesta entitat que Brossa rebutja. -- Amb el full que conté la composició, una versió de la composició visual traçada amb llapis en un full, i una còpia reprogràfica d'aquesta versió en un altre full; i.e. el full distribuït en tres zones amb dues línies horitzontals traçades amb llapis; a la primera zona s'ha escrit amb llapis i en majúscules la frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" seguint un traçat vertical; a la zona següent, les lletres que formen la frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" es mostren ordenades alfabèticament, l'una al dessota de l'altra, amb les lletres repetides escrites l'una al costat de l'altra; i a la tercera zona s'ha escrit novament amb llapis i en majúscules la frase "LLIBRE DEL GUINARDÓ" seguint un traçat vertical.

Technical details

Belongs to:
Other > [Poemes visuals, una prosa sobre els primers poemes objecte de Joan Brossa, títols diversos i provatures per a concebre una sextina]
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[19--]
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03496.007.001
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00073_007_001

Related