Imagen
1965

Document mecanoscrit amb anotacions manuscrites. -- Un recull de poemes en vers lliure, poemes visuals i sonets publicat sota el títol "Poema sobre Frègoli i el seu teatre" (Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980). -- Al segon full del manuscrit, el títol "Poema sobre Frègoli i el seu teatre" mecanografiat i, al dessota del títol, la data de producció "(1965)" mecanografiada. Al primer full, que correspon a un full plegat que aplega els altres fulls del manuscrit, el títol més preliminar "Frègoli i el seu teatre", escrit amb llapis. Al recto del full 42, la data "Estiu de 1965" escrita amb llapis. -- Al recto del full 1, una citació atribuïda a Leopoldo Fregoli, i.e. "L'art és vida, i la vida transformació.", " Leopoldo Fregoli". -- Al segon full del manuscrit, la nota informativa "Un muntatge d'aquest llibre i sis poemes de 'Petit festival', sota el títol de 'Frègoli', va <ésser> ser editat per la Sala Gaspar, l'any 1969, amb nou litografies d'Antoni Tàpies.", mecanografiat (corr. en llapis). -- Al recto del full 2, una nota informativa amb relació a Leopoldo Fregoli tocant a les obres "Poema sobre Frègoli i el seu teatre" i "Petit festival", i.e. "Els versos en italià i els títols en italià o francès citats en aquest llibre, i el següent, els usava l'artista en els seus espectacles.", mecanografiat. -- Les composicions del manuscrit estan numerades amb xifres aràbigues; dues composicions estan numerades amb "11". -- Numeració irregular: entre el full numerat amb 4 i el full numerat amb 5, un full sense numerar; el verso del full 20 està numerat amb 20 bis; un full numerat amb 38 i 39. -- Conté: 1, Scherzo còmic (f. 3r), 2estrofes-9versos: Comença, "Frègoli / comença el seu espectacle"; Acaba, "transformat d'una manera / grotesca i barbut.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 2, Il mago del trasformismo (f. 4r-5r), 9estrofes-35versos: Comença, "Cap deformat, celles / grises molt gruixudes"; Acaba, "i ulleres."; Dedicatòria, "En memòria d'Eduard Juncadella i Baixeres, transformista català", conegut artísticament com a Gran Fregolino; vers lliure, escrit amb llapis i mecanografiat (corr. en llapis) - 3, Protègoli (f. 6r-6v), 4estrofes-18versos: Comença, "Encara no ha sortit per una porta / ja entra per l'altra"; Acaba, "mentre a fora fa lluna i humitat.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 4, Xinesc (f. 7r), 2versos: Comença, "El poema rep l'ombra de les mans,"; Acaba, "l'aparell de cinema més antic.", vers lliure; mecanografiat - 5, 9 e 23 (f. 8r): l'horari d'arribada de quatre tipus de trens ("Mixt", "Exprés", "Lleuger" i "Correu") a una estació de ferrocarrils, i les categories disponibles en cadascun dels trens; i.e. "Mixt 1ª 2ª 3ª 23,20"; a sota de la primera referència, "Exprés 1ª 3ª 9,23", etc.; la segona referència està encerclada amb llapis - 6, Do-re-mi-fa o Una lezione di musica (Duet amb... un personatge) (f. 9r), 5estrofes-9versos: Comença, "Diu en falset, amb veu femenina:"; Acaba, "(El professor de piano és un ninot / de fusta, estopa i cartó-pasta.)"; Dedicatòria, "A Ruggiero Selvaggio", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 7, Camaleonte (f. 10r), 8versos: Comença, "...Tal quale mi vedete, trasformato a vapore / diverrò:"; Acaba, "vedrà che sono fatti e non delle parole...", vers lliure; mecanografiat - 8, Projecció fixa (f. 11r), 3versos: Comença, "Aquesta nit ens quedarem a casa"; Acaba, "projectarem tot el seguit de plaques.", vers lliure; mecanografiat - 9, Pierrot caçador (f. 12r): el nom de diferents tipus d'ocells mecanografiats l'un al dessota de l'altre, i.e. "Merla", "verdum", "perdiu", "garsa", "cucut" i "pardal"; el terme "perdiu" està ratllat amb una línia horitzontal traçada amb llapis - 10, Eldorado (f. 13r-19r): sis composicions numerades consecutivament amb xifres romanes, dedicades "A Sebastià Gasch"; i.e. 1, París-concert (f. 13r-14r), 2estrofes-27versos: Comença, "'Rispetabile pubblico:"; Acaba, "només n'hi havia un: LEOPOLD FRÈGOLI."; Dedicatòria, "A Sebastià Gasch", vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis); 2, Número d'"Eldorado" (f. 15r): Comença, "Més groc que no les llimones"; Acaba, "Volen per tot l'escenari / durant el temps necessari.", sonet, mecanografiat (corr. en llapis); 3, Il professore di illusionismo (f. 16r), 2estrofes-7versos: Comença, "D'un cucurull de paper de seda"; Acaba, "Frègoli es mostra un caricaturista / precís.)", vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis); 4, Fantasista musicale (f. 17r-17v): la frase "de les lletres del poema penja un cascavell" mecanografiada amb les lletres en minúscula, l'una lletra de la frase escrita al dessota de l'altra, deixant un espai addicional entre els termes de la frase; i al dessota de la frase mecanografiada en sentit vertical, tres versos mecanografiats deixant un espai addicional entre les síl·labes dels termes; i.e. "L'ar tis ta rep grans a plau di ments<,>", i dos versos més; el terme "color", que clou el darrer vers, està escrit amb les síl·labes sense separar; 5, Danzatrice luminosa (f. 18r), 8versos: Comença, "La projecció d'un seguit / de vidres"; Acaba, "en lloc de voltar la Terra / entorn del Sol, fos el Sol / qui voltés entorn de la Terra.", vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis); 6, Data i rastres (f. 19r), 3estrofes-10versos: Comença, "La primera versió d'aquesta opereta,"; Acaba, "els feixistes / van treure els noms catalans i estrangers.)", vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis) - 11, Escenari (f. 20r): un dibuix traçat amb llapis que pot fer pensar en la disposició de les diverses parts d'un escenari teatral - 12, Farsa de Frègoli (f. 20v), 2estrofes-9versos: Comença, "Giacomo és Frègoli al natural."; Acaba, "La decoració figura un carrer.", vers lliure; mecanografiat - 13, Esborrament (f. 21r): la frase en castellà distribuïda en dues línies (o dos versos) "El Generalísimo viste uniforme / de gala de Almirante."; el verb "viste", conjugat en present, està ratllat i substituït pel verb conjugat en imperfet, i.e. en la forma del passat "vestía"; mecanografiat (corr. en llapis) - 14, Darrera transformació (f. 22r-23r), 2estrofes-29versos: Comença, "Gran Leopold:"; Acaba, "i guarda'm la butaca dellà el Temps."; Dedicatòria, "A Pepa", i.e. Pepa Llopis; vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis) -- 15, Nocturn fantàstic i burlesc (f. 24r), 2estrofes-13versos: Comença, "Una barreja de jardí i de bosc;"; Acaba, "em plauria de contemplar el clar de lluna."; Dedicatòria, "A Enric Tous", vers lliure; mecanografiat - 16, Una flor al programa (f. 25r), 6versos: Comença, "'Llampec', història d'un cambrer-llampec;"; Acaba, "i finalment 'Crispino' amb tots / els personatges del 'Faust' de Gounod.", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 17, Poema en color (f. 26r): els dies de la setmana mecanografiats l'un al dessota de l'altre, amb la inicial del nom del primer dia mecanografiada en majúscula, i.e. "Dilluns"; en aquesta seqüència, el terme "sabata" està escrit en lloc de "dissabte"; vers lliure - 18, Imitació dels grans contemporanis (f. 27r): una numeració que va del número 1 al número 4 (els números mecanografiats l'un al dessota de l'altre); i a sota d'aquesta seqüència de números, els versos "Veiem Frègoli dret en una llotja / dreçada al mig de l'escenari rera / la qual s'abaixa per mudar de testa.", vers lliure; mecanografiat || Codificació: núm1-4 - 19, Els directors d'orquestra, rapidíssims mudaments de cap de Frègoli (f. 28r-29r): diverses acotacions (o descripcions breus o versos) sobre directors d'orquestra de nacionalitats diverses, etc., numerades consecutivament amb xifres romanes; i.e. "I", " Director francès que enamora / les senyores amb música seva."; "II", " Director anglès miop.", etc., fins a la vuitena acotació (o descripció breu), i.e. "VIII", "Frègoli dirigeix l'última peça / del programa."; Dedicatòria, "A Joan Obiols"; vers lliure, mecanografiat (corr. en llapis) - 20, Le théâtre à l'envers (f. 30r), 5versos: una composició de 5 versos capgirats; Comença, "Frègoli canta, balla i recita al fons / de l'escenari"; Acaba, "es canvia / de vestit i de perruca i torna a començar."; mecanografiat - 21, Pantomima italiana (f. 31r), 6versos: Comença, "Ah! Heus aquí un jardí on res no falta:"; Acaba, "innombrables / trapes i escotillons."; Dedicatòria, "A Agnès Strasser", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 22, Poema-paròdia amb tres personatges (f. 32r), 14versos: Comença, "'Non con la frase solita di' Signori e Signore / 'debbo a voi presentarmi qui ...'"; Acaba, "<'Com'uomo,> '...com'uomo, come artista, como vecchio soldato, / non sia Leopoldo Fregoli ...da voi dimenticato.'"; Dedicatòria, "A Mario Forte", vers lliure; mecanografiat - 23, Companyia amb un sol actor o Allà on Frègoli sol representa tota una companyia (f. 33r), 6estrofes-13versos: Comença, "Silfs que amb l'alè recullen / la forma de totes les coses."; Acaba, "i els actors, al contrari, només són ... un de sol.)", vers lliure; mecanografiat (corr. en llapis) - 24, Fi de segle (f. 34r), 10versos: Comença, "Una cotilla per a senyora. Cinc parells / de botons dels punys per a senyor."; Acaba, "Un fantascopi, aparell / per a la reproducció d'imatges animades."; Dedicatòria, "A Lluís Mª Riera", i.e. Lluís Maria Riera, vers lliure; mecanografiat - 25, Tres metamorfosis (f. 35r), 3estrofes-3versos: Comença, "El tren de les deu porta nou vagons."; Acaba, "En Bàbil escarneix la veu de l'avi.", vers lliure; mecanografiat - 26, Addició a la Frègoli (f. 36r): el nom de quatre gèneres o disciplines artístiques encapçalades pel terme "Sumands", i.e. els termes "comèdia", "mímica", "dansa" i "música" mecanografiats l'un dessota de l'altre, com si es tractés de sumands d'una operació matemàtica; i a sota, el terme "Total" i, més avall, el terme " Fregoleide" i la frase "acció còmicmímicdansantmusical", com si es tractés del resultat obtingut de l'operació matemàtica - 27, Màscara fonètica d'un estri que té forma de petita pala i que serveix per a prendre una porció del contingut d'un recipient i portar-la a la boca (f. 37r): una definició (o una endevinalla) mecanografiada amb majúscules en cinc versos, escrits centrats i progressivament escurçats respecte del vers precedent; i.e. "MÀSCARA FONÈTICA D'UN ESTRI QUE TÉ / FORMA DE PETITA PALA I QUE SERVEIX / PER A PRENDRE UNA PORCIÓ DEL / CONTINGUT D'UN RECIPIENT / I PORTAR-LA A LA BOCA"; i a sota de la definició (o endevinalla), el terme "Cullera", escrit centrat, com a terme definit en l'accepció del terme (o com a solució de l'endevinalla); el traçat de la composició, de progressiu escurçament dels versos, pot fer pensar en la figura d'un triangle; vers lliure - 28, Mutis (f. 38r): la síl·laba "FRÈ-" en majúscula escrita amb llapis, ajustada al marge dret del full; i més avall, ajustat al marge esquerre del full, les lletres que manquen per formar el cognom "Frègoli", de Leopoldo Fregoli, i.e. "GOLI" en majúscules escrit amb llapis - 29, Poema de superfície brunyida i convexa (f. 40r), 5versos: Comença, "Per bé que les orelles i els costats / del cap se us hagin empetitit,"; Acaba, "al mirall / us semblaran talment les d'un gegant.", vers lliure; mecanografiat - 30, Taumatrop (f. 41r): el cognom "Frègoli", de Leopoldo Fregoli, escrit amb llapis amb la banda superior de les lletres separada de la banda inferior, i.e. deixant un espai horitzontal a l'eix central de les lletres que formen el cognom "Frègoli" - 31, Museu de figures de cera (f. 42r), 7versos: Comença, "'Al despatx del director de l'Institut Italià / de Cultura, de Barcelona, l'any 1965.'"; Acaba, "sobre Frègoli i el seu Teatre.)"; Data, "Estiu de 1965", vers lliure; mecanografiat.

Referències bibliogràfiques: - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 1, Scherzo còmic (f. 3r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 195. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 2, Il mago del trasformismo (f. 4r-5r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 196-197. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 3, Protègoli (f. 6r-6v). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 198. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 4, Xinesc (f. 7r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 199. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 5, 9 e 23 (f. 8r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 200. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 6, Do-re-mi-fa o Una lezione di musica (Duet amb... un personatge) (f. 9r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 201. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 7, Camaleonte (f. 10r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 202. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 8, Projecció fixa (f. 11r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 203. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 9, Pierrot caçador (f. 12r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 204. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 10, Eldorado (f. 13r-19r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 205-212. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 11, Escenari (f. 20r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 213. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 12, Farsa de Frègoli (f. 20v). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 214. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 13, Esborrament (f. 21r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 215. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 14, Darrera transformació (f. 22r-23r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 216-217. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 15, Nocturn fantàstic i burlesc (f. 24r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 218. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 16, Una flor al programa (f. 25r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 219. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 17, Poema en color (f. 26r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 220. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 18, Imitació dels grans contemporanis (f. 27r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 221. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 19, Els directors d'orquestra, rapidíssims mudaments de cap de Frègoli (f. 28r-29r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 222-223. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 20, Le théâtre à l'envers (f. 30r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 224. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 21, Pantomima italiana (f. 31r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 225. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 22, Poema-paròdia amb tres personatges (f. 32r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 226. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 23, Companyia amb un sol actor o Allà on Frègoli sol representa tota una companyia (f. 33r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 227. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 24, Fi de segle (f. 34r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 228. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 25, Tres metamorfosis (f. 35r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 229. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 26, Addició a la Frègoli (f. 36r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 230. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 27, Sense títol (f. 37r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 231. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 28, Mutis (f. 38r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 232-233. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 29, Poema de superfície brunyida i convexa (f. 40r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 234. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 30, Taumatrop (f. 41r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 235. (Cinc d'oros; 8). - Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 31, Museu de figures de cera (f. 42r). Publicat a: Brossa, Joan. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. En: Rua de llibres (1964-1970). Barcelona: Ariel, 1980, p. 236. (Cinc d'oros; 8).
Gènere/forma no predominant: Poesia visual: 5, 9 e 23 (f. 8r) -- 9, Pierrot caçador (f. 12r) -- 10, Eldorado (f. 13r-19r) -- 11, Escenari (f. 20r) -- 13, Esborrament (f. 21r) -- 18, Imitació dels grans contemporanis (f. 27r) -- 20, Le théâtre à l'envers (f. 30r) -- 26, Addició a la Frègoli (f. 36r) -- 28, Mutis (f. 38r) -- 30, Taumatrop (f. 41r) ; Poesia - Formes clàssiques - Sonets: 10, Eldorado (f. 13r-19r). -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 2, Il mago del trasformismo (f. 4r-5r). Algunes estrofes, escrites amb llapis, estan afegides entre les estrofes mecanografiades de la composició; i.e. les estrofes primera, quarta, sisena i vuitena estan escrites amb llapis. En un full sense numerar entre els fulls 4 i 5, tres estrofes desestimades, escrites amb llapis i completament ratllades amb llapis. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 3, Protègoli (f. 6r-6v). Una dedicatòria "A Joaquim Gomis" desestimada, mecanografiada i ratllada amb llapis. Al verso del full 6, una provatura escrita amb llapis per a compondre tres versos de la tercera estrofa de la composició. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 5, 9 e 23 (f. 8r). El títol desestimat "Il treno delle 9,23", mecanografiat i ratllat amb llapis; i la nota indicativa "dibuixar la ratlla" en relació amb el cercle traçat amb llapis que remarca la segona referència, i.e. la referència "Exprés 1ª 3ª 9,23". -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 6, Do-re-mi-fa o Una lezione di musica (Duet amb... un personatge) (f. 9r). Els títols desestimats "Duet a.... un personatge" i "Duet amb... un personatge". -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 7, Camaleonte (f. 10r). El títol "Camaleó" desestimat. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 10, Eldorado (f. 13r-19r). Al recto del full 16, el títol desestimat de la tercera composició "Professore di illusionismo", i.e. l'article "Il" afegit amb llapis. Al recto del full 17, la xifra "IV" de la numeració aràbiga, escrita amb llapis, per numerar la quarta composició. Al verso del full 17, un esquema traçat amb llapis per indicar la disposició dels versos de la quarta composició. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 13, Esborrament (f. 21r). Al recto del full 21, una versió més preliminar de la composició amb la forma verbal "vestía" ratllada al primer vers, i restituïda amb llapis. Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 14, Darrera transformació (f. 22r-23r). Al recto del full 23, una provatura escrita amb llapis per a compondre el vers que clou la composició, i.e. "i guarda'm dues butaques per sempre". -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 19, Els directors d'orquestra, rapidíssims mudaments de cap de Frègoli (f. 28r-29r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Els directors d'orquestra, rapidíssims / mudaments de cap de Frègoli". Les acotacions de la composició (o descripcions breus o versos) estan escrites centrades. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 22, Poema-paròdia amb tres personatges (f. 32r). El títol desestimat "Poema-paròdia a tres personatges". -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 23, Companyia amb un sol actor o Allà on Frègoli sol representa tota una companyia (f. 33r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Companyia amb un sol actor o allà on Frègoli / sol representa tota una companyia". -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 27, Màscara fonètica d'un estri que té forma de petita pala i que serveix per a prendre una porció del contingut d'un recipient i portar-la a la boca (f. 37r). La definició (o l'endevinalla) de la composició potser és un títol. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 28, Mutis (f. 38r). Al recto del full 38, la nota indicativa "A doble plana" escrita amb llapis. -- Rua de llibres. Poema sobre Frègoli i el seu teatre. 31, Museu de figures de cera (f. 42r). La nota indicativa "(Centrat)", i.e. els versos de la composició estan escrits centrats.

Technical details

Belongs to:
Other > Rua de llibres
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
1965
Dimensions/Duration:
Dimensions: 27,5 x 21,7
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.01311.002
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00167_002

Related Archive documents

This document is part of...

This document comprises...

The problem becomes clear, crystal clear: the artist’s canvas becomes a mirror.
Michelangelo Pistoletto